Κυριακή 6 Αυγούστου 2023

Σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ

 


Αριθμός Πρωτ.: 108/2023                                                              6/8/2023 

                                                                 

Σχετικά με  την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ 

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου προσυπογράφει    την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας και επιστημονικά υπεύθυνης της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ για την αλλαγή από τη διοίκηση του Νοσοκομείου  του προγράμματος εφημεριών Αυγούστου στο τμήμα της, και  τονίζει τα παρακάτω:

Υπεύθυνοι για την σύνταξη των προγραμμάτων εφημεριών των ιατρών είναι οι διευθυντές που συντονίζουν την λειτουργία των τμημάτων τους. Τα προγράμματα καταρτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων, αλλά και τους όρους, προϋποθέσεις – δυνατότητες των ιατρών που υπηρετούν σε αυτά, προκειμένου να είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3329 του 2005 (άρθρο 9, παράγραφος 3α), στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται  η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν  φαίνεται να τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση με την αλλαγή στο πρόγραμμα εφημεριών της ορθοπαιδικής κλινικής του ΓΝΑΝ.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ είμαστε αντίθετοι στα  προγράμματα εφημεριών που οδηγούν  τους νοσοκομειακούς ιατρούς σε υπερεφημέρευση και υπερεργασία, αφού έτσι υποβαθμίζεται το παραγόμενο έργο, πλήττονται τα εργασιακά δικαιώματα των ιατρών και οδηγούνται σε εργασιακή εξάντληση. Ακόμη έτσι δεν επιλύονται τα προβλήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων, αλλά αντιθέτως επιτείνονται. 

Έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι η  διασφάλιση ανθρώπινων και νόμιμων συνθηκών εργασίας αποτελεί μία από τις  βασικές συνθήκες για να υπάρξει μέλλον για τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου