Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Επιστολή με το αίτημα σχετικά με τη δυνατότητα δεύτερης εργασίας για το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έγγραφο με το αίτημα σχετικά με τη δυνατότητα δεύτερης εργασίας για το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να εργάζεται σε δεύτερη εργασία, σε αντίθεση με ότι ισχύει για το μόνιμο προσωπικό και για τους συμβασιούχους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), που μπορούν να εργάζονται σε δεύτερη εργασία υπό προϋποθέσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Επειδή αυτός ο διαχωρισμός είναι άδικος για τους συναδέλφους επικουρικούς, σας ζητούμε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να επιτρέπεται η δεύτερη εργασία στο επικουρικό προσωπικό των Νοσοκομείων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που επιτρέπεται στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό με συμβάσεις ΣΟΧ.

Σας ευχαριστούμε

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου