Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Aπόφαση της Γενικής Συνέλευσης μελών του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 25/1/23 σχετικά με το αίτημα για καταγραφή και αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού


Aπόφαση της Γενικής Συνέλευσης μελών του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ στις 25/1/23 σχετικά με το αίτημα για καταγραφή και αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού

 

Στο άρθρο 29 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 3528/2007) προβλέπονται τα παρακάτω:

“Χρόνος παροχής εργασίας

Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή Ειδικές διατάξεις χρόνο.

Εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.”

Με το άρθρο 20 του νόμου 4354 του 2015 προβλέπεται ποια είναι η "αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου".

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε σε κάθε περίπτωση εργασίας του προσωπικού περαν του καθορισμένου  ωραρίου, να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία και να χορηγείται αποζημίωση για την  υπερωριακή απασχόληση.  Επίσης στις περιπτώσεις που το οκτάωρο βραχύνεται  λόγω ημιαργίας, σε όσους εργάζονται -λόγω της ακολουθίας βαρδιών- οκταώρο αντί εξήμισι ώρες να καταβάλλεται αποζημίωση για την επιπλέον μίαμιση ώρα.

Ακόμη, επειδή για να γίνει η παράδοση και η παραλαβή από τη μία βάρδια στην επόμενη απαιτείται επιπλέον χρόνος,  και επιβάλλεται η προσέλευση του προσωπικού ένα τέταρτο πριν τη βάρδια και η αποχώρηση του ένα τέταρτο μετά τη λήξη του ωραρίου, ζητούμε η επιπλέον μισή ώρα εργασίας  να καταγράφεται και να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, αφού οφείλεται σε υπηρεσιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητούμε από  τη διοίκηση του Νοσοκομείου  και τους προϊστάμενους - προϊσταμένες των τμημάτων, των τομέων και των διευθύνσεων των  υπηρεσιών να καταγράφουν, να προωθούν προς αποζημίωση και να αποζημιώνουν κάθε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της τήρησης των προβλεπόμενων εργασιακών διατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου