Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών υπολογίζεται κανονικά στα συντάξιμα χρόνια.

Επειδή  στο Νοσοκομείο μας διαδίδονται  ψευδείς  ειδήσεις ότι έχει αλλάξει το καθεστώς με τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού, ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ του προσωπικού και εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται  στα άρθρα 54, 55, 56  του ισχύοντος δημοσιουπαλληλικού κώδικα (N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄).

Σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία, ο  χρόνος των αναρρωτικών αδειών υπολογίζεται κανονικά στα συντάξιμα χρόνια.

Όσα πρόσωπα διαδίδουν το αντίθετο στο Νοσοκομείο μας, είτε δεν γνωρίζουν (κακώς) τί ισχύει, είτε παραπληροφορούν σκόπιμα τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου