Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την κατανομή των ποσών που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων στα Νοσοκομεία σε Νυκτερινά Κυριακές και υπερωρίες για το 2013.


Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την κατανομή των ποσών που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων στα Νοσοκομεία σε Νυκτερινά Κυριακές και υπερωρίες για το 2013.
Η πρώτη αφορά το λοιπό προσωπικό (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνικό, βοηθητικό κλπ) και η δεύτερη το επιστημονικό (χημικοί βιοχημικοί κλπ).
Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα δημοσιεύματα έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στα ποσά σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που είχαν εγκριθεί για το 2012.
 Όμως από τους πίνακες των ωρών και ποσών που δημοσιεύτηκαν προκύπτουν ερωτήματα που αφορούν την εγκυρότητα των στοιχείων σχετικά με τις ώρες που εγκρίνονται σε κάθε νοσοκομείο.
Από τους πίνακες προκύπτει ότι υπάρχουν νοσοκομεία που το μέσο ωρομίσθιο είναι σχεδόν ένα ευρώ ενώ σε άλλα φτάνει στα 3, 4 ακόμα και 8 ευρώ.
Είναι προφανές ότι η συλλογή στοιχείων σε σχέση με τις ώρες έχει γίνει με προχειρότητα και τα ποσά είναι τα περισινά με περικοπή 15% περίπου, χωρίς να αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις ναυπάρχουν και ρουσφετολογικές διευθετήσεις. Επίσης ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να επιδράσει στο ύψος του ωρομισθίου πέρα από τις μισθολογικές κατηγορίες και την μισθολογική ωρίμανση είναι η έκταση της υπερωριακής απασχόλησης.
Τα σωματεία των εργαζομένων πρέπει να ασχοληθούν με την κατανομή που υπάρχει και είναι σίγουρο ότι τα ποσά που αναφέρονται σε αρκετά νοσοκομεία δεν θα επαρκούν ούτε για την στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών προκειμένου να λειτουργεί το Νοσοκομείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου