Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Αίτημα για διευκρίνηση σχετικά με τα εκκαθαριστικά των πρόσθετων αμοιβών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: Τμήμα μισθοδοσίας Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Θέμα: Αίτημα για διευκρίνηση σχετικά με τα εκκαθαριστικά των πρόσθετων αμοιβών

17/1/2011

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο αναλύονται τα ποσά στα εκκαθαριστικά αποδοχών για τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες), υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να μπορούν οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν οι αμοιβές σε πόσες και ποιες πρόσθετες αμοιβές και ώρες εργασίας αφορούν.
Γι΄ αυτό θα θέλαμε να υπάρξει από την πλευρά σας έγγραφη διευκρίνιση σχετικά με το τί αφορά κάθε στήλη στα εκκαθαριστικά των πρόσθετων αμοιβών, τέτοια ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αντιληφθεί για πόσες ώρες νυχτερινών, για πόσες ώρες αργιών και για πόσες ώρες υπερωριών αμείβεται.

Για το ΔΣ
ο πρόεδρος       ο Γραμματέας

Γιώργος Μανουσάκης          Δαμιανός Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου