Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Προωθείται στη Βουλή ρύθμιση για την κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Με την παράγραφο 3 του άρθρ. 34 του νέου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή  προτείνεται η κατάργηση του δεύτερου εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11 (Μισθολόγιο), που προέβλεπε μισθολογική κατάργηση του πλεονάζοντα χρόνου μετά την καταταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια.


Να θυμίσουμε ότι στη σελίδα 25 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών στις 14/11/2011 σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4024/11 (πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου) στον οποίο περιλαμβάνεται και το Ενιαίο Μισθολόγιο (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  αναφερόταν:

"Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς, το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου (1-11-2011)".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου