Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Έγγραφο προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου για το θέμα των ωρών εργασίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: Διοίκηση ΓΝΑΝ

Αρ. Πρωτ: 250/26-9-2011

Θέμα: «Επαναφορά ωραρίου εργαζομένων στο Νοσοκομείο στις 7,5 ώρες ημερησίως»

Συνημμένα: 1) έγγραφο ΠΟΕΔΗΝ α.π. 2695/20-7-11
                    2) έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης α.π.15203/15-9-2011

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 41 του νόμου 3979/2011  στο Νοσοκομείο μας οι ώρες εργασίες του προσωπικού ορίστηκαν (χωρίς γραπτή εσωτερική εγκύκλιο) στις 8 ώρες, και μάλιστα από τις 15/6/2011, ημέρα κυκλοφορίας του σχετικού ΦΕΚ.
Όμως πρόσφατα (15/9/2011) το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το έγγραφο του με αρ. πρωτοκόλλου 15203/15-9-2011 μετά από σχετικό αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ, διευκρινίζει ότι με τις περιπτώσεις γ και ε της νέας παραγράφου 5 (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) δεν θίγονται οι ώρες απασχόλησης για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και δεν καταργούνται διατάξεις που προβλέπουν ειδικά ωράρια προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Με δεδομένο  ότι το ωράριο εργασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έχει καθοριστεί με ειδική υπουργική απόφαση (Δ3/536 ΦΕΚ Β 294/81 «περί ωρών εργασίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των σχολών τους») είναι σαφές ότι το ωράριο του προσωπικού των Νοσοκομείων υπάγεται σε ειδική ρύθμιση η οποία δεν καταργείται από το άρθρο 41 του νόμου και συνεπώς οι ώρες εργασίες δεν πρέπει να αυξηθούν από 7.5 ημερησίως σε 8.
Κατόπιν τούτου και σε εφαρμογή όσων αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σας ζητούμε

1)    Να επαναφέρετε το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στις 7.5 ώρες ημερησίως, όπως ορίζονται από τη σχετική υπουργική απόφαση του 1981, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.
2)    Να φροντίσετε ώστε στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας που εργάστηκε από 15/6/2011 8 ώρες ημερησίως, αντί των 7.5 που προβλέπονται από το νόμο να δοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος          ο Γραμματέας


Γιώργος Μανουσάκης              Δαμιανός Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου