Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

'Έγγραφο για την Έναρξη λειτουργίας τμήματος ΤΕΠ Νοσοκομείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  
Προς: κ. Διοικητή ΓΝΑΝ    κ. Μαυρικάκη   
Κοινοποίηση: κ. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Δολαψάκη
                        κα. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Οικονομάκη
  Αρ. Πρωτ 251/28-9-2011

Θέμα : Έναρξη λειτουργίας τμήματος ΤΕΠ Νοσοκομείου 

Όπως γνωρίζουμε, η διοίκηση του Νοσοκομείου προτίθεται στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσει τη λειτουργία ξεχωριστού τμήματος επειγόντων περιστατικών σε χώρο που έχει σχεδιαστεί γι΄ αυτό στο ισόγειο. 

Αυτή είναι μια κίνηση που μπορεί να αναβαθμίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχόμενων από το Νοσοκομείο υπηρεσιών στα επείγοντα περιστατικά.

Θα θέλαμε όμως να  ζητήσουμε την προσοχή σας σε δύο θέματα ιδιαιτέρως σημαντικά για την ορθή έναρξη λειτουργίας του τμήματος:

1) Ο σχεδιασμός του χώρου από την τεχνική υπηρεσία έχει γίνει με δεδομένο ότι η είσοδος των περιστατικών θα γίνεται από τη βόρεια πλευρά του Νοσοκομείου (παλιά είσοδος), όπως γινόταν πριν ανοίξει η νέα πτέρυγα του ισογείου. Έτσι ο χώρος ανάνηψης έχει σχεδιαστεί στην πλευρά αυτή, υπάρχει πρόβλεψη για χώρο διαλογής των περιστατικών και αντίστοιχη είναι και η υπόλοιπη κατανομή των εξεταστηρίων και των άλλων χώρων. Μαθαίνουμε ότι η διοίκηση προσανατολίζεται στο να μην ανοίξει για τα περιστατικά η βόρεια είσοδος, και η είσοδος στα ΤΕΠ  να γίνεται από  τη δυτική πλευρά (από τη νέα πτέρυγα). Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε το παράδοξο τα επείγοντα για να καταλήξουν στο ΤΕΠ  να πρέπει να διέρχονται καθ΄ όλο το μήκος του Νοσοκομείου, κάτι καθόλου ασφαλές και εργονομικό. Ακόμη στην περίπτωση αυτή ανατρέπεται πλήρως ο χωροταξικός σχεδιασμός που έχει γίνει για το τμήμα από την τεχνική υπηρεσία  και η διακίνηση των περιστατικών θα γίνεται ανάμεσα στους χώρους ,με τρόπο καθόλου εύκολο και εργονομικό, αφού θα αλλάξει πλήρως η κατανομή των χώρων και των εξεταστηρίων.
Γι΄ αυτό σας ζητούμε να ξαναδείτε το θέμα της εισόδου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι βασικό για τη σωστή λειτουργία του τμήματος.

2) Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος των ΕΙ που θα καλύψει και το ΤΕΠ, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, ενώ παρά την πρόσφατη προσπάθεια ενίσχυσης, αποδυναμώνεται ξανά με την επικείμενη παραίτηση μιας νοσηλεύτριας. Γι΄ αυτό σας ζητούμε, πριν γίνει η έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠ να διασφαλίσετε την επαρκή στελέχωση του από νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτός είναι ένας επίσης βασικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία του τμήματος.

Είμαστε στη διάθεση σας για περεταίρω επικοινωνία και συνεργασία ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και το Νοσοκομείο μας να αποκτήσει ένα αξιόλογο και παραγωγικό ΤΕΠ, όπως έχει ανάγκη το ίδιο και η τοπική κοινωνία.


Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος          ο Γραμματέας

Γιώργος Μανουσάκης              Δαμιανός Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου