Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Αίτημα για διευκρίνιση των εργασιών τις οποίες οφείλει να εκτελεί κάθε ειδικότητα και κλάδος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  
Προς: Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αρ. Πρωτ 252/28-9-2011

Θέμα :         Αίτημα για διευκρίνιση των εργασιών τις οποίες  οφείλει να εκτελεί κάθε ειδικότητα και κλάδος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Λόγω του ασαφούς νομικού πλαισίου σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε ειδικότητας εργαζομένων, υπάρχει σύγχυση σχετικά με τις εργασίες που οφείλει να εκτελεί κάθε εργαζόμενος στο Νοσοκομείο ανάλογα με τον κλάδο του (νοσηλευτές ΤΕ, νοηλευτές ΔΕ, μεταφορείς ασθενών ΥΕ, Νοσοκόμοι ΔΕ, Νοσοκόμοι ΥΕ, Βοηθοί θαλάμου ΥΕ).  
Έτσι δημιουργούνται διαφόρων ειδών προβλήματα, παρεξηγήσεις και προστριβές κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων των εργαζομένων.

Γι΄ αυτό σας ζητούμε να διευκρινίσετε γραπτώς προς το προσωπικό που υπάγεται στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ποιες εργασίες θα πρέπει να εκτελεί κάθε ειδικότητα και κλάδος εργαζομένων, όπως έχει γίνει σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας και της Κρήτης.
 Έτσι η άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων θα είναι πιο ολοκληρωμένη, λειτουργική και υπεύθυνη, ενώ θα αναβαθμιστούν και οι παρεχόμενες προς τους ασθενείς υπηρεσίες.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος          ο Γραμματέας


Γιώργος Μανουσάκης              Δαμιανός Χαλκιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου