Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

Η στελέχωση σε προσωπικό (πλην ιατρών) του ΓΝΑΝ

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο του συναδέλφου Γιώργου Μανουσάκη, σας παραθέτω τα στοιχεία για την δύναμη του προσωπικού (πλην ιατρών) όπως αυτά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας (http://www.agnhosp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=119).
Πιθανόν να έχουν γίνει κάποιες μικρές αυξομοιώσεις εξαιτίας των τελευταίων προσλήψεων αλλά και αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.


Στελέχωση


Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η         Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΚΕΝΕΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ918
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ1306367
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ15105
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ - ΤΩΝ844
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ1145856
ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (προσωρ.)220
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ552035
Σύνολο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας333158175

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΚΕΝΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ84450,00%
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3030,00%
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ53260,00%
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ1010,00%
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ62433,33%
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ41325,00%
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2020,00%
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ62433,33%
ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ3030,00%
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2623388,46%
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ5050,00%
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ41325,00%
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ33171651,52%
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ52340,00%
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ31151648,39%
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ125741,67%
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ2718966,67%
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ41325,00%
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ53260,00%
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (χωρίς πτυχίο) προς/γή110100,00%
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)110100,00%
Σύνολο Διοικητικής Υπηρεσίας190999352,11%
ΠΡΟΣ/ΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ επ΄ Αρείω Πάγω1010,00%

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΚΕΝΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ220100,00%
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ21150,00%
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ21150,00%
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ3030,00%
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ4040,00%
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ104640,00%
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ102820,00%
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ41325,00%
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ1010,00%
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1010,00%
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ2020,00%
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ.& ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤ. (Παρασκευαστές)169756,25%
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Εμφανιστές)1310376,92%
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ32166,67%
Σύνολο Ιατρικής Υπηρεσίας73324143,84%

Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ
ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 0
ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 0
ΔΕ ΑΔ. ΝΟΣ/ΜΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
Σύνολο 5

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΡΓΑΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΚΕΝΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ32166,67%
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ110100,00%
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ110100,00%
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ32166,67%
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ110100,00%
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ31233,33%
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ110100,00%
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ41325,00%
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ110100,00%
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ108280,00%
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ110100,00%
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ110100,00%
ΥΕ ΠΡΟΣ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ330100,00%
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ110100,00%
Σύνολο Κέντρου Ψυχικής Υγείας3425973,53%
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου