Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Δήλωση του Προέδρου της ΟΕΝΓΕ για τη νέα τιμή του εξέταστρου στα Νοσοκομεια και ΚΥ

ΔΗΛΩΣΗ
Ο «προς το παρόν λογιστής» και αργότερα Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος,
το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός των νο-
σοκομείων και των λογιστηρίων τους. Καμιά έγνοια για την κοινωνική ανέχεια
και εξαθλίωση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, κανένα ενδιαφέρον για
την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, η οποία πέφτει κατακόρυφα.
Εκτίναξε λοιπόν ο κ. Λοβέρδος με σημερινή του απόφαση το εξέταστρο στα
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας από τα 3 στα 5 ευρώ, με στόχο αυτό να κινη-
θεί ανοδικά στα 20 κι αν οψέποτε καταφέρει ακόμη και στα 50 ευρώ!
Ως λογιστής έπρεπε να ξέρει ο κ. Λοβέρδος ότι στη χώρα μας οι πολίτες κατα-
βάλλουν από την τσέπη τους ποσοστό συνολικής δαπάνης υγείας μεγαλύτε-
ρο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης και μάλιστα οι ιδιωτικές δαπάνες υ-
γείας στην Ελλάδα συναγωνίζονται εκείνες των ΗΠΑ, όπου υπάρχει ένα πλή-
ρως ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας.
Η κατάντια των 5 ευρώ θα πλήξει όχι μόνο τους άπορους και ανασφάλιστους,
τους γέροντες του ΟΓΑ και τους χρόνιους ασθενείς, αλλά και τα παιδιά που
για να συμπληρωθεί το ετήσιο σχολικό δελτίο θα πρέπει οι γονείς τους να κα-
ταβάλλουν τουλάχιστον 20 ευρώ για κάθε παιδί!
Η ΟΕΝΓΕ, μέσω της καμπάνιας που διοργάνωσε πριν λίγους μήνες, εξέφρασε
τη σφοδρή της αντίθεση σε τέτοια μέτρα και κάλεσε τους πολίτες σε μαζική
άρνηση να πληρώσουν για τρίτη φορά υπηρεσίες που πλήρωσαν μέσω της
φορολογίας και των εισφορών τους στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών τα-
μείων.
Καλούμε τον κ. Λοβέρδο επιτέλους να λειτουργήσει ως πολιτικός και ν΄ αντι-
ληφθεί ότι πάνω από τις αγορές και τις εισπράξεις βρίσκονται οι πολίτες και
οι βιοτικές τους ανάγκες.
Θεσσαλονίκη 4 Ιανουαρίου 2011
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου