Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση με τροποποιήσεις στη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται από 1.1.2024 η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, ως εξής:

Στην κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας ανά Φορέα του άρθρου 2 προκύπτουν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Α. Επί της παρ. 1: 

α. Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, ειδικότητας ΠΕ,ΤΕ Μαιευτικής με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία (200Ε).

γ. Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία (200Ε).

δ. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία (165 Ε) .

ε. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία (165 Ε)   .

στ. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία (165 Ε).

ι. Οι υπάλληλοι της Διοικητικής-Τεχνικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία (150 E).

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου