Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύτηκε επιτέλους το ΦΕΚ για την παράταση θητείας των Συναδέλφων του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) των 4000 για ένα έτος


 Τεύχος B’ 1041/12.02.2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 10608 

Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

Α. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’  3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:

Μετά το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται όγδοο εδάφιο, ως εξής:

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιουςόρους και στις ίδιες θέσεις».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) απόφαση, ως έχει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο ΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου