Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ με το διοικητή του ΝοσοκομείουΣυνάδελφοι- ισσες

Την Παρασκευή 15/7/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ με το διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείαων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη . Στη συνάντηση θέσαμε τα παρακάτω θέματα:

Ζητούμε να ξεκινήσει η διαδικασία για πρόσληψη ή ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία

Ζητούμε τον άμεσο ορισμό αναπλήρωσης στις θέσεις προϊσταμένων όπου έχουν κενωθεί στη διοικητική υπηρεσία. Για τους ορισμούς προσωρινών προϊσταμένων ζητούμε να ακολουθείται η νομοθεσία και ο οργανισμός του Νοσοκομείου.

Ζητούμε να μας δοθούν και να μας δίνονται τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση του Νοσοκομεία και τα υπόλοιπα αδειών και ρεπό.

 Ζητούμε οι μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από τμήμα σε τμήμα να γίνονται προσεκτικά, δίκαια και με ενιαία κριτήρια. Οι όποιες μετακινήσεις να γίνονται κατόπιν μεγάλης ανάλυσης και εξέτασης όλων των παραμέτρων. Να αποφεύγονται οι συχνές και συνεχείς μετακινήσεις που αποσυντονίζουν τα τμήματα και το προσωπικό. Συνάδελφοι -ισσες που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια στο ίδιο τμήμα και έχουν ψυχολογική και σωματική κόπωση και ζητούν να μετακινηθούν, να μετακινούνται. Τμήματα που έχουν μεγάλα υπόλοιπα αδειών και ρεπό και χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, να ενισχύονται.

 Ζητούμε να επαναπροωθηθεί το αίτημα για πρόσληψη διοικητικού εργαστηριακού και τεχνικού επικουρικού προσωπικού. Επίσης να ζητηθεί η αντικατάσταση όσων συμβασιούχων έχει λυθεί για διάφορους λόγους η σύμβαση τους. Ζητούμε να μάθουμε αν υπάρχει η κατανομή για το ΓΝΑΝ για την προκήρυξη των 4000 μόνιμων.

Έχουν υπάρξει πολλά παράπονα από συναδέλφους σχετικά με τη συμπεριφορά  μέλους του ΔΣ. Ζητούμε να γίνει σαφές από το διοικητή  ότι δεν ανήκει στη διοικητική ιεραρχία του Νοσοκομείου και δεν μπορεί να προσβάλει εργαζόμενους, να δίνει εντολές και να κάνει υποδείξεις και ζητούμε να λάβετε μέτρα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ηρεμία και να μην προκαλούνται άλλα περιστατικά εις βάρος των εργαζομένων

 Ζητούμε να ενημερωθούμε αν υπάρχει κάποια διοικητική πράξη με την οποία ορίζεται διαχειριστής στη σελίδα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στο facebook και ποιος. Ζητούμε επίσης να σταματήσουν οι αναρτήσεις της σελίδας αυτής να στοχοποιούν εμμέσως τη δράση του συλλόγου εργαζομένων και να ξεμπλοκαριστούν το προφίλ του συλλόγου, ο πρόεδρος και οι πολίτες που έχουν μπλοκαριστεί.

Σχετικά με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων / βοηθών θαλάμου κλπ ζητούμε να τοποθετηθεί ένας ως ΥΕ Βοηθοί Θαλάμου στη νοσηλευτική υπηρεσία, ένας να τοποθετηθεί ως ΥΕ Mεταφορέας Aσθενών στη νοσηλευτική υπηρεσία και ένας να τοποθετηθεί ως ΥΕ Λαντζέρηδων στην Κουζίνα.

Σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στη διεκπεραίωση των θεμάτων των συναδέλφων στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ζητούμε εκ νέου να προχωρήσετε σε υποβολή εγγράφου προς τον υπουργό υγείας για αντικατάσταση τουγραμματέα και του αναπληρωτή γραμματέα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου.

Σχετικά με τη λειτουργία του Χειρουργείου – αποστείρωσης σας ζητούμε και προτείνουμε τα παρακάτω: 1) Στο επόμενο χρονικό διάστημα να μετακινηθεί και δεύτερο άτομο από τη νοσηλευτική υπηρεσία στο χειρουργείο για να καλύψει αποκλειστικά τις ανάγκες προτοιμασίας της αποστείρωσης. 2) Να συζητηθεί στην επιτροπή χωροταξίας του Νοσοκομείου η εύρεση ενιαίου και λειτουργικού χώρου για την αποστείρωση και την προετοιμασία της. 3) Να εξεταστεί η προοπτική λειτουργίας ξεχωριστού τμήματος κεντρικής αποστείρωσης όπως επιβάλλεται από τις ανάγκες του Νοσοκομείου και από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Χειρουργείου του Νοσοκομείου. 4) Να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση του Νοσοκομείου με κλιβανείς, τόσο άμεσα (με επικουρικό προσωπικό) όσο και με προκήρυξη μόνιμων θέσεων, αφού προβλέπονται δύο συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί με νοσηλευτικό προσωπικό και το τμήμα του χειρουργείου ώστε να μπορεί να λειτουργεί πλήρως με δύο αίθουσες όλη την εβδομάδα, με ασφάλεια, με τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και να μπορούν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές να παίρνουν τις άδειες και τα ρεπό που δικαιούνται και που τους οφείλονται.

Σχετικά με την ειδικότητα των θερμαστών παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση της σχετικής πρόσληψης επικουρικού με την ειδικότητα του ΔΕ τεχνικού θερμαστή, ώστε να αντιμετωπιστεί προσωρινά το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης που υπάρχει στο Νοσοκομείο μας σε αυτή την ειδικότητα και σε διαφορετική περίπτωση να εξεταστεί διαφορετική λύση που θα δώσει τη δυνατότητα στους 2 συναδέλφους θερμαστές να πάρουν τις άδειες και τα ρεπό τους. Επίσης σας ζητούμε στην επικείμενη προκήρυξη μόνιμων θέσεων, να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη ειδικότητα στις θέσεις που θα προκηρυχθούν για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις πρώην συναδέλφων που εργάζονταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νοσοκομείο, λύθηκε η σχέση εργασίας τους με διάφορους τρόπους (λήξη σύμβασης, παραίτηση) και έχουν αιτηθεί την καταβολή των αποδοχών που θα έπαιρναν αν τους χορηγούνταν η κανονική άδεια που τους οφείλεται, παρακαλούμε να εφαρμόζεται η παραπάνω νομική διάταξη και να καταβάλλονται οι ανάλογες αποδοχές για την οφειλόμενη κανονική άδεια στους συμβασιούχους που λύεται η σύμβαση τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης σας υποβάλλουμε ξανά το αίτημα να μην απολύονται  οι επικουρικοί που έχουν τεθεί σε αναστολή και λήγει το πιστοποιητικό νόσησης τους, γιατί υπάρχει σε περίπτωση επαναλοίμμωξης μπορούν  να  επιστρέψουν ξανά στην εργασία.

Σχετικά με την αναφορά του Υπουργού Υγείας για προσπάθεια ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της κατασκευής νέας πτέρυγας για επέκταση του Νοσοκομείου  ζητούμε να δούμε την πρόταση που έχει υποβληθεί από το διοικητή του Νοσοκομείου

Τέλος, ζητούμε να γίνονται συναντήσεις του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων μαζί σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.


Συνάδελφοι- ισσες

στα περισσότερα από τα παραπάνω θέματα ο διοικητής απάντησε ότι θα τα εξετάσει. 

Για το θέμα της προσβλητικής συμπεριφοράς εξωνοσοκομειακού μέλους του ΔΣ δεν απάντησε αν θα πράξει κάτι, ζήτησε όμως απο το μέλος του Συλλόγου και υποδιευθυντή στην τεχνική υπηρεσία να συνεργάζεται με το εξωνοσοκομειακό μέλος του ΔΣ σε τεχνικά θέματα! Η στάση του διοικητή μας έκανε εντύπωση, αντιδράσαμε και του επισημάναμε ότι με προσβολές και απειλές δεν μπορεί να γίνει καμιά συνεργασία, και ότι δεν είναι δυνατόν αντί να πάρει θέση σε όσα γίνονται εις βάρος των εργαζομένων, να ζητά και συνεργασία  με το συγκεκριμένο πολίτη που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί τόσα προβλήματα και αναστάτωση με τη συμπεριφορά του! 

Επίσης για το θέμα των μετακινήσεων στη νοσηλευτική υπηρεσία ο διοικητής ισχυρίστηκε ότι υπάρχει νομική διάταξη που επιβάλλει όσοι επιστρέφουν από αναστολή εργασίας να τοποθετούνται σε άλλη θέση από αυτή που είχαν πριν την αναστολή. Αντιδράσαμε και επισημάναμε ότι τέτοια νομική διάταξη δεν υπάρχει. 

Ακόμη για το θέμα των συναδέλφων επικουρικών που δεν έχουν εμβολιαστεί και λήγει το πιστοποιητικό νόσησης τους, ο διοικητής ισχυρίστηκε ότι υπάρχει νομική διάταξη που επιβάλει να μην παραταθεί η σύμβαση τους μέχρι τέλος του έτους (όπως όλων των υπόλοιπων επικουρικών) δηλαδή να απολυθούν. Επισημάναμε ότι τέτοια νομική διάταξη δεν υπάρχει και είναι στην ευχαίρια του διοικητή αν θα παρατείνει μέχρι τέλους του έτους τις συμβάσεις των επικουρικών που λήγουν τα πιστοποιητικά νόσησης τους.


Συνάδελφοι- ισσες

δυστυχώς το κλίμα στη συνάντηση δεν ήταν καλό και έγιναν προς εμάς   ακόμα και υποδείξεις σχετικά με το τί να λέμε και το τί να κάνουμε στα πλαίσια των συνδικαλιστικών μας δράσεων για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, υποδείξεις που βεβαίως εμείς δεν δεχθήκαμε.

Γίναμε επίσης δέκτες επιθέσεων ότι εξυπηρετούμε κομματικά συμφέροντα και λειτουργούμε προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ με τη δράση μας ως σύλλογος. Απαντήσαμε ότι ουδέποτε, και ειδικά την τελευταία δεκαετία,  δεν έχουν μπει κομματικά κίνητρα στη δράση του συλλόγου, και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι η δρασtηριότητα του συλλόγου εργαζομένων είναι πάντα το ίδιο μαχητική και διεκδικητική ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα είναι κυβέρνηση και ανεξάρτητα από το ποιο πρόσωπο είναι διοικητής του Νοσοκομείου.

Παρά τα παραπάνω, εμείς θα συνεχίσουμε να ζητούμε να γίνονται συναντήσεις με το διοικητή σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία  το μήνα, για να θέτουμε προβλήματα υπόψιν του διοικητή και να ζητούμε λύσεις.


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου