Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Δέκα θέσεις μόνιμων ιατρών θα προκηρυχθούν για το ΓΝΑΝ - αναμένεται η Υπουργική Απόφαση


 Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου με την οποία εγκρίνεται η  προκήρυξη 22 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για τα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Η έγκριση περιλαμβάνει δέκα θέσεις  για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου. Έτσι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την προκήρυξη των θέσεων, αφού αναμένεται πλέον μόνο η σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία θα εγκρίνεται η προκήρυξη των θέσεων.

Οι 10 θέσεις που θα προκηρυχθούν για το ΓΝΑΝ είναι οι παρακάτω:

ΟΜΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


1. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄  Ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση  στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).

2. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή Ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση  στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).

3. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή  Α΄ ειδικότητας Ακτινολογίας.

4. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Καρδιολογίας.

5. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας.

6. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας.

7. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

8. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του  Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής  Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ).

9. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

10. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή  ειδικότητας Ψυχιατρικής.


Κάποιες από τις παραπάνω θέσεις έχουν προκηρυχθεί ξανά στο παρελθόν και και οι  προκηρύξεις βγήκαν άγονες.

Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:714b0e3c-7938-3d0b-bda9-44647fa3ea77

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου