Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ τη Δευτέρα 8/11/21

 Πρακτικά αυτοπρόσωπης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8/11/21

Παρόντες:1)Μανουσάκης Γεώργιος,  2)Ηλιάκης Κων/νος,  3)Μανισαλής Γιώργος 4)Σουσαμλής Μηνάς

Θέματα:  

1.  Προγραμματισμός δράσης για ΣΟΧ 10 ή 11/ Νοεμβρίου

2.  Συζήτηση για παρατάσεις συμβάσεων  επικουρικών που είναι σε αναστολή και σχετικά με χρηματική εισφορά του συλλόγου στα δικαστικά έξοδα των συναδέλφων που είναι σε αναστολή.

3. Επιστολή προς διοίκηση, προϊσταμένους, διευθυντες-τριες για την τήρηση της νομιμότητας στα προγράμματα εργασίας.                                              

Συζήτηση αποφάσεις:

Πρώτο θέμα:  Προγραμματισμός δράσης για το θέμα των συναδέλφων με ΣΟΧ  

Προτάθηκε, επειδή η ΠΟΕΔΗΝ έχει ορίσει την 11η Νοεμβρίου ως ημέρα δράσης με αίτημα τη μονιμοποίηση – παράταση των συμβάσεων για τους συναδέλφους με ΣΟΧ σε φύλαξη, καθαριότητα, εστίαση, με συγκεντρώσεις στις ΥΠΕ, και επειδή στις 11/11 η ΔΥΠΕ Κρήτης θα είναι καλειστή λόγω της Αργίας του Αγίου Μηνά, να συμμετέχει στη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ στην  Αθήνα αντιπροσωπία του ΔΣ του συλλόγου και της επιτροπής συμβασιούχων και ο Σύλλογος να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης. , 

Η πρόταση  έγινε  ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του ΔΣ.

Δεύτερο θέμα: Συζήτηση για παρατάσεις συμβάσεων  επικουρικών που είναι σε αναστολή και σχετικά με χρηματική εισφορά του συλλόγου στα δικαστικά έξοδα των συναδέλφων που είναι σε αναστολή

Έγινε συζήτηση σχετικά με τις παρατάσεις των συμβάσεων 4 συναδέλφων που είναι σε αναστολή και προτάθηκε αν δημιουργηθεί πρόβλημα, να παρέμβει ο σύλλογος με σχετικό έγγραφο. Προτάθηκε επίσης να υπάξει χρηματική εισφορά του συλλόγου 500 ευρώ στα δικαστικά έξοδα των συναδέλφων που είναι σε αναστολή.

Οι  προτάσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές από το ΔΣ

Τρίτο θέμα: Επιστολή προς διοίκηση, προϊσταμένους, διευθυντες-τριες για την τήρηση της νομιμότητας στα προγράμματα εργασίας

Προτάθηκε να υπάρξει  επιστολή προς διοίκηση, προϊσταμένους, διευθυντες-τριες για την τήρηση της νομιμότητας στα προγράμματα εργασίας με το παρακάτω περιεχόμενο:

 “Όπως γνωρίζετε η υποστελέχωση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου εδώ και χρόνια έχει προκαλέσει και προκαλεί εξάντληση και κούραση στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί τα τελευταία δύο σχεδόν χρόνια η κόπωση από την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι τρεις υπουργικές αποφάσεις αναστολής χορήγησης αδειών, όπως επίσης και η πρόσφατη αποδυνάμωση του Νοσοκομείου από τις αναστολές εργασίες 34  συναδέλφων μας.

 Λόγω των παραπάνω είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των συναδέλφων και των ασθενών, να τηρούνται στοιχειωδώς οι διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας.

Οι διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας για δύο σημαντικά θέματα, για τη χορήγηση των ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και για τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα σε δύο βάρδιες προβλέπουν τα παρακάτω:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΕΠΟ

Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40ώρες.

Οι διατάξεις αυτές επεκτάθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Α2γ22190/6-1081 ΦΕΚ 625 τεύχος Β’ των Υπουργών Προεδρίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και δια τους εργαζόμενους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 2592/53.

Στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου 1 του ν. 1157/1981, ορίζεται ότι: «κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή, εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να ανακληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ`άλλην εργάσιμον μέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος.»

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νομοθεσία προβλέπει ρητά:

 Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και γενικότερα στις μονάδες υγείας εργάζονται πενθήμερο και λαμβάνουν κάθε βδομάδα 2 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό).

 Στην περίπτωση που απαιτηθεί για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες να εργαστούν μια από τις ημέρες που έπρεπε να έχουν ρεπό αυτό πρέπει με ευθύνη της υπηρεσίας υποχρεωτικά να χορηγηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Άρα οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες να χορηγούν 2 ρεπό μέσα στην εβδομάδα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται ο εργαζόμενος να εργαστεί μια μέρα επιπλέον μέσα στην εβδομάδα το οφειλόμενο ρεπό θα πρέπει να το δίνουν υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ΠΔ 88/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.14 εδάφιο 2 άρθρου πρώτου Ν.4093/2012  « Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες».

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ανάμεσα σε δύο βάρδιες θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να μεσολαβούν 11 ώρες ανάπαυσης, κάτι που δεν συμβαίνει όταν ο εργαζόμενος δουλεύει Πρωί-Νύχτα, δηλαδή σχολάει στις 15.00 και ξαναπιάνει δουλειά στις 23.00 με αποτέλεσμα να μεσολαβούν 8 ώρες ανάπαυσης και όχι 11 όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Παρακαλούμε κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να τηρούνται αυστηρά οι παραπάνω διατάξεις, πλην των περιπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι ζητούν εγγράφως την εξαίρεση τους από αυτές.   Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιζονται ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας στον ευαίσθητο χώρο του Νοσοκομείου και γι΄αυτό ζητούμε τη συμβολή σας σε αυτό.”

Το μέλος του ΔΣ Μηνάς Σουσαμλής ανέφερε ότι διαφωνεί με τη φράση “πλην των περιπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι ζητούν εγγράφως την εξαίρεση τους από αυτές.” γιατί δεν μπορούμε ως συνδικαλιστικό όργανο να αποδεχόμαστε καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας. Τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση όπως κατατέθηκε.

Η πρόταση έγινε κατά πλειοψηφία  δεκτή από το ΔΣ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έλαβε τέλος η συνεδρίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου