Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Προτάσεις για τη λειτουργία της παθολογικής κλινικής του ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:    999                                                                  4/4/2018                                                                  

Προς: - Διοικήτρια ΥΠΕ Κρήτης κα. Ε. Μαυρομμάτη
           - Διοικήτρια ΓΝΑΝ κα. Σπινθούρη

Θέμα: Προτάσεις για τη λειτουργία της παθολογικής κλινικής του ΓΝΑΝ

Η παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου είναι μια πολύ σημαντική κλινική η οποία εδώ και χρόνια δέχεται το βάρος της περίθαλψης των παθολογικών περιστατικών σχεδόν όλου του νομού Λασιθίου, με δεδομένη και τη μόνιμη δυσλειτουργία στην παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Επίσης λόγω της ανυπαρξίας πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή του Αγ. Νικολάου και της μη λειτουργίας τμήματος ΤΕΠ στο ΓΝΑΝ, οι γιατροί της παθολογικής κλινικής διεκπεραιώνουν διπλό ρόλο, και αυτό των ιατρών της κλινικής και αυτό των ιατρών του παθολογικού ΤΕΠ με πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών. Είναι επίσης συχνό το φαινόμενο ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών της παθολογικής να φτάνει πάνω από το 150% της οργανικής δύναμης κλινών, κάτι που οδηγεί σε φιλοξενίες παθολογικών περιστατικών σε άλλες κλινικές και επίσης  δυσχεραίνει το παρεχόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό έργο.

Με δεδομένες τις συζητήσεις που γίνονται στα όργανα του Νοσοκομείου για το θέμα και με δεδομένο το σχετικό κείμενο του νοσηλευτικού προσωπικού της παθολογικής κλινικής που έφτασε στα χέρια μας την προηγούμενη εβδομάδα, θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω:
  • Να υπάρξει καθορισμός από τη διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τα επιστημονικά όργανα  ανώτερου ορίου αριθμού ασθενών που θα εισάγονται στην παθολογική κλινική, το οποίο  θα μπορούσε να μην υπερβαίνει τον αριθμό των οργανικών κλινών συν 20% όπως προτάθηκε ήδη από τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ή να μην υπερβαινει τον αριθμό 27 όπως αναφέρεται στο έγγραφο του νοσηλευτικού προσωπικού της παθολογικής.  Πέραν του ορίου που θα καθοριστεί, τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας να παραπέμπονται σε άλλα Νοσοκομεία. Έτσι θα αποφευχθούν οι φιλοξενίες παθολογικών περιστατικών σε άλλες κλινικές και ο αριθμός των ασθενών θα είναι τέτοιος που να βοηθά στην εξασφάλιση ενός καλού επιπέδου  ιατρικής και νοσηλευτικής παρακολούθησης
  • Να υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του ΓΝΑΝ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από άλλες δομές υγείας με εθελούσιες μετακινήσεις
  • Να υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του ΓΝΑΝ με επικουρικούς ιατρούς για τα ΤΕΠ μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές προκηρύξεις και με επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό

Βεβαίως οριστική λύση μπορεί να δοθεί μόνο με την ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου με νέες προκηρύξεις μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, κατεύθυνση στην οποία αγωνιζόμαστε με  τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.


Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου