Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Παρανομούν τα Νοσοκομεία όταν δεν χορηγούν στολές και Μέσα Ατομικής Προστασίας


Παρά το γεγονός ότι τόσο με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια όλοι οι εργοδότες, είτε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να διαθέτουν στολές αλλά και Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους, όπου αυτό απαιτείται,, αυτό δυστυχώς παραβιάζεται συστηματικά στην πλειονότητα των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Με πρόσχημα την έλλειψη πιστώσεων, την απουσία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στους νοσοκομειακούς χώρους αλλά και την ανυπαρξία ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου που να προσδιορίζει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, οι διοικήσεις τους σφυρίζουν αδιάφορα, με αποτέλεσμα να συντηρείται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

Έτσι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν σε αρκετές περιπτώσεις  από την τσέπη τους για την προμήθεια στολών και μέσων ατομικής προστασίας ενώ σε άλλες  περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακατάλληλα ΜΑΠ που αγοράζονται από την τσέπη του προσωπικού θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά του. Εκτός λοιπόν από μια ακόμα οικονομική αιμορραγία για τους εργαζόμενους συνυπάρχουν και κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Το πρόβλημα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω των περιοριστικών μνημονιακών πολιτικών και της απουσίας πιστώσεων με αποτέλεσμα σε αρκετά Νοσοκομεία να έχει πάψει εντελώς  η χορήγηση  στολών και ΜΑΠ στο προσωπικό.

Η απαράδεκτη κατάσταση συντηρείται και από την έλλειψη τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας σε αρκετά νοσοκομεία που θα πραγματοποιούσαν μια ουσιαστική εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους δουλειάς. Τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης θα χρησιμοποιούνταν για να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την πρόληψη ατυχημάτων και ταυτόχρονα θα υποχρέωναν τα Νοσοκομεία να πάρουν μέτρα προστασίας, ανάμεσα σε αυτά και την χορήγηση στολών και τα ΜΑΠ.

Όμως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Από το 2003 υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τα Νοσοκομεία και γενικότερα τις μονάδες υγείας να διαθέτουν στολές και ΜΑΠ στο προσωπικό αλλά το Υπουργείο Υγείας δεν έχει «κάνει τον κόπο» να εκδώσει την σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους όρους χορήγησης.

Ευθύνες για αυτή την κατάσταση έχει διαχρονικά και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ αφού μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με το θέμα. Αντίθετα, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης το ζήτημα της υγιεινής και της ασφάλειας και η υποχρέωση για χορήγηση στολών και ΜΑΠ αποτέλεσε για χρόνια προτεραιότητα για την αντίστοιχη ομοσπονδία, την ΠΟΕ- ΟΤΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ με παρεμβάσεις αλλά και κινητοποιήσεις έχει υποχρεώσει τις διοικήσεις των Δήμων  μέσα από συλλογικές συμβάσεις και αποφάσεις να πάρουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων και να χορηγούν τις αναγκαίες στολές και τα ΜΑΠ.

Τα Σωματεία των εργαζομένων δεν μπορεί να αδιαφορούν για αυτή την κατάσταση. Είναι αναγκαίο να απαιτήσουν από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων την εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και βεβαίως και την χορήγηση στολών και ΜΑΠ στο προσωπικό.

Να απαιτήσουν την πρόσληψη Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, την πραγματοποίηση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε όλους τους χώρους εργασίας και την λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Να διεκδικήσουν την χορήγηση στολών και ΜΑΠ σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση την αντικατάστασή τους όταν αυτά χαλούν.

Απαιτείται λοιπόν η ΠΟΕΔΗΝ να σταματήσει να αδιαφορεί και να πάρει πρωτοβουλία υποχρεώνοντας την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας να δώσει κατευθύνσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου για την υγιεινή και την ασφάλεια σε όλα τα Νοσοκομεία και ταυτόχρονα να καθορίσει τους όρους χορήγησης των στολών και των μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό σε τακτική βάση .

Στην κατεύθυνση αυτή το ΜΕΤΑ Υγειονομικών – Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία θα θέσει το ζήτημα στα όργανα της Ομοσπονδίας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα ygeionomikoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου