Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Αίτημα για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στο τμήμα καθαριότητας του Νοσοκομείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:   960                                                                    11/12 /2017                                                                  
Προς: Διοικήτρια ΓΝΑΝ κα Σπινθούρη

Κοινοποίηση: Διοίκηση 7ης ΥΠΕ

Θέμα: Αίτημα για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στο τμήμα καθαριότητας του Νοσοκομείου

Στο Νοσοκομείο μας το τμήμα καθαριότητας στελεχώνεται από 20 άτομα με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου (17 με 6 ωρη απασχόληση και 3 με 8ωρη) και από δύο μόνιμες καθαρίστριες. Δυστυχώς όμως λόγω της έλλειψης προσωπικού σε άλλα τμήματα δίδονται επικουρίες από το τμήμα καθαριότητας στον ιματισμό, στη σίτηση και σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου,  με αποτέλεσμα το έργο της καθαριότητας να μη μπορεί να εκτελεστεί  σωστά και να  υπάρχει μεγάλη πίεση για το προσωπικό.

Με βάση τα παραπάνω  σας ζητάμε:
1)να φροντίσετε να στελεχωθούν σωστά τα τμήματα στα οποία δίδει επικουρίες το τμήμα καθαριότητας, ‘ώστε να μπορεί να γίνεται ευχερέστερα το έργο καθαριότητας
2)Να εξετάσετε την πιθανότητα μετατροπής όλων των συμβάσεων σε 8ωρες
3)Να μεριμνήσετε ώστε να διασφαλιστεί η εργασία των συναδέλφων – ισσων και μετά την 31/12/2018.

Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε ότι για το προσωπικό με συμβάσεις έργου ισχύουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα (άδειες, 15λεπτο διάλλειμα) που ισχύουν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. 
Επίσης θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίετρα θετικό να υπάρξει περεταίρω εκπαίδευση των ΙΔΟΧ εργαζομένων στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καθαριότητα σε χώρους Νοσοκομείου. 


Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου