Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Επισημάνσεις που έχει κάνει το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων για διάφορα προβλήματα του ΓΝΑΝ και των εργαζόμενων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:    962                                                                    11/12/2017                                                               
 Επισημάνσεις που έχει κάνει το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων για διάφορα προβλήματα του ΓΝΑΝ  και των εργαζόμενων 

• Το Νοέμβρη του 2016 μας ζητήθηκε εγγράφως από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να υποβάλλουμε  εντός μίας εβδομάδας τις προτάσεις για την τροποποίηση του οργανισμού. Ανταποκριθήκαμε, συγκαλέσαμε Γ.Σ. μελών για το θέμα και υποβάλαμε εγκαίρως στις 18 Νοεμβρίου 2016 τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου  σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού του Νοσοκομείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί το θέμα των προτάσεων για την τροποποίηση του οργανισμού στο ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού, ενώ το μόνο που έχει γίνει είναι προτάσεις για επιμέρους αλλαγές θέσεων στον οργανισμό με αντίστοιχες καταργήσεις θέσεων.
• Ζητήσαμε να γίνουν παρεμβάσεις για την κτιριακή κατάσταση του Νοσοκομείου και για την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 'Έχουν γίνει κάποια βήματα σε συνεργασία με το Δήμο, με ιδιώτες εθελοντές  - δωρητές αλλά και με διεκδίκηση χρημάτων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ αντίστοιχα κάποια βήματα έχουν γίνει στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Χρειάζεται όμως να γίνουν πάρα πολλά ακόμα για να μπορεί η λειτουργεί σωστά η κτιριακή και η ιατροτεχνολογική υποδομη του Νοσοκομείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει προσληφθεί γαστρεντερολόγος εδώ και 3 μήνες, αλλά γαστροσκοπήσεις δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο . Εδώ και πολλούς μήνες έχει προσληφθεί ογκολόγος στο Νοσοκομείο μας, αλλά  δεν γίνονται χημειοθεραπείες γιατί δεν έχει αγοραστεί ειδική συσκευή στην οποία γίνονται οι διαλύσεις των κυταρροστατικών.
• Ζητήσαμε να προχωρήσει η μεταστέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το χώρο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων στο χώρο του Νοσοκομείου. Παρά το ότι υπάρχει η σχετική χρηματοδότηση από την αρχή του 2017 από το Υπουργείο Υγείας, το έργο δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα.
• Επισημάναμε  την αντίθεση τόσο της γενικής συνέλευσης μελών του συλλόγου, όσο και του προσωπικού των Εξωτερικών Ιατρείων σχετικά με το θέμα της καταλληλότητας του νέου χώρου και ζητήσαμε επαναφορά στο χώρο που ήταν πριν τη βλάβη. Η γνώμη του συλλόγου και των εργαζομένων αγνοήθηκε ως προς την επαναφορά στον προηγούμενο χώρο και έχουν γίνει μέχρι σήμερα μόνο επί μέρους προσθήκες και αλλαγές στο νέο χώρο των ΤΕΠ, ενώ ακολούθησε επαναδιάταξη όλων των χώρων των ιατρείων. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το χώρο αναμονής των ΤΕΠ με αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθημερινά τριτοκοσμικές εικόνες με ασθενείς να περιμένουν όρθιοι έξω από την πόρτα των ιατρείων του ΤΕΠ.
• Επισημάναμε  ότι με τα κλεισίματα των θυρών εισόδου του Νοσοκομείου δεν λύνεται το πρόβλημα ασφάλειας, αλλά απλά υποβάλλονται σε μια πρόσθετη ταλαιπωρία εργαζόμενοι και επισκέπτες. Τονίσαμε ότι ουσιαστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ασφάλειας του Νοσοκομείου μπορεί να δοθεί μόνο με απασχόληση προσωπικού φύλαξης (τουλάχιστον ένα ανά βάρδια), προσωπικού που θα ασχολείται πραγματικά μόνο με το έργο της φύλαξης και όχι με το τηλεφωνικό κέντρο, ενώ θα πρέπει να στελεχωθεί το τηλεφωνικό κέντρο ώστε να μπορεί να καλύπτει όλες τις βάρδιες. Μέχρι σήμερα  δεν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, τα κλειδώματα των θυρών εισόδου του νοσοκομείου συνεχίζονται, ενώ οι πόρτες του υπογείου συνεχίζουν να είναι ξεκλείδωτες όλο το 24ωρο.
• Με το αρχικό υπόμνημα μας προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου τον Αύγουστο του 2016 επισημάναμε  ότι θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής δεν γίνεται σωστή διαχείριση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Ζητήσαμε να γίνονται προσεκτικές μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή των επιπτώσεων από την έλλειψη προσωπικού και να γίνεται δίκαιη και προσεκτική σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους/ες. Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα.
• Επισημάναμε ότι στο Νοσοκομείο μας υπάρχουν 4 κενές θέσεις προϊσταμένων τμημάτων (2 στη νοσηλευτική υπηρεσία, 1 στην ιατρική και 1 στην τεχνική), οι οποίες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου θα πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν με τοποθετήσεις αναπληρωτών σύμφωνα με όσα ορίζει ο δημοσιουπαλλικός κώδικας. Δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα για τις 3 από τις 4 θέσεις.
• Επισημάναμε  την απαράδεκτη και προβληματική λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες και ζητήσαμε να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κανονική και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων. Έγιναν αρκετές βελτιώσεις, αλλά παραμένουν και αρκετά προβλήματα.
•Επισημάναμε ότι στο Νοσοκομείο μας είναι συχνό φαινόμενο η ανάθεση σε Νοσηλευτές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της  ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων σε ορισμένες κλινικές και ζητήσαμε από τη διοικήτρια να κάνει σαφές  γραπτώς προς τους υφιστάμενους της ιατρούς και νοσηλευτές-τριες ότι τα παραπάνω είναι πράξεις παράνομες (που μπορεί να επιφέρουνποινικές και πειθαρχικές συνέπειες τόσο στους εμπλεκόμενους ιατρούς όσο και στους εμπλεκόμενους νοσηλευτές -τριες) και ζητήσαμε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα στο Νοσοκομείο μας. Καθ΄όσον γνωρίζουμε δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό.
• Επισημάναμε  το πρόβλημα με τη μη λειτουργία του Οδοντιατρείου του ΓΝΑΝ χωρίς να έχει δοθεί λύση μέχρι σήμερα. Το οδοντιατρείο του Νοσοκομείου είναι κλειστό από 1/1/2017.
• Επισημάναμε με το πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και ζητήσαμε να γίνουν επιπλέον προσλήψεις. Δυστυχώς η κατάσταση  εξακολουθεί να είναι δύσκολη, αφού οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες από τις όποιες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
• Επισημάναμε το πρόβλημα με τις εργασιακές συνθήκες στα μαγειρία και ζητήσαμε την ενίσχυση του τμήματος,  κατάσταση που θα επιδεινώθηκε με τη συνταξιοδότηση ενός μόνιμου μάγειρα.
• Επισημάναμε τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ με τη διαχείριση των περιστατικών ειδικοτήτων που δεν εφημερεύουν και την παραμονή ασθενών στις βραχείες για πολλές ώρες και ημέρες, 

•Ζητήσαμε να υπάρξει γραπτή ενημέρωση για το σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σύστημα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου και  σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχετικό έργο για εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας σε τμήμα του Νοσοκομείου που δεν υπήρχε. Ζητήσαμε να γίνουν ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος πυρανιχνευτών και πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Ζητήσαμε επίσης να υπάρξει εκπαίδευση και ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού του Νοσοκομείου για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης όπως φωτιά ή σεισμός. Ζητήσαμε επίσης ενημέρωση για το   αν στο ΓΝΑΝ είναι τοποθετημένος τεχνικός ασφαλείας κ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, και σε περίπτωση που δεν είναι,  να γίνει τοποθέτηση το συντομότερο δυνατόν. Για κανένα από τα παραπάνω δεν υπήρξε απάντηση.
• Ζητήσαμε να τοποθετηθεί ιατρός εργασίας, και δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα, ούτε λάβαμε καμιά απάντηση.
• Επισημάναμε τα προβλήματα με την έλλειψη κλιματισμού σε συγκεκριμένους χώρους του Νοσοκομείου και ζητήσαμε να προχωρήσει άμεσα η αντικατάσταση των σωλήνων του συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα
• Ζητήσαμε την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το  προσωπικό του Φαρμακείου του ΓΝΑΝ Ζητήσαμε  η διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να σταματήσει η ανάθεση  στο φαρμακείο του ΓΝΑΝ της διεκπεραίωσης της χορήγησης ακριβών φαρμακευτικών σκευασμάτων στους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και να αναληφθεί από το τοπικό τμήμα του ΕΟΠΥΥ, που είναι ούτως ή άλλως δική του αρμοδιότητα, χωρίς να κάνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητήσαμε να φροντίσει έτσι ώστε να βρεθεί άτομο που να αναλάβει τη λειτουργία του φαρμακείου του Νοσοκομείου Νεάπολης, και να απεμπλακεί το φαρμακείο του ΓΝΑΝ από τη λειτουργία αυτή, χωρίς να γίνει κάτι γι΄ αυτό μέχρι σήμερα. Ζητήσαμε να προχωρήσει στον ορισμό διευθυντή του φαρμακείου του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, χωρίς να μας απαντήσει και χωρίς να έχει κάτι γι΄ αυτό.
• Ζητήσαμε η κάλυψη του Νοσοκομείου από τεχνίτες ηλεκτρολόγους να γίνεται με πλήρη σεβασμό και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και της εργασιακής νομοθεσίας, κάτι που δεν γίνεται μέχρι σήμερα.
• Εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας γιατί με το σχεδιασμό για μετακίνηση της καρδιολογικής κλινικής από τον 3ο όροφο στον 4ο θα υπάρξει αύξηση των κλινών νοσηλείας της παθολογικής κλινικής κατά 8 κλίνες χωρίς η αύξηση των κλινών να συνοδεύεται με πρόβλεψη για αύξηση της στελέχωσης σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Η διοίκηση  μας αγνόησε εντελώς και προχωρά σε αυτή την αντιεπιστημονική επιλογή που θα υποβαθμίσει την ποιότητα των περεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών, τη στιγμή μάλιστα που η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας ισχυρίζεται ότι η στελέχωση των τμημάτων σε νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται κάτω από τα όρια ασφαλείας και είναι χειρότερη από πέρυσι.


Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου