Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και την εξέλιξη του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.: 961                                                                     11/12 /2017

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού 
στο Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και την εξέλιξη του

Η έλλειψη προσωπικού είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, πρόβλημα που οξύνθηκε με την πολιτική των μνημονίων που περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των νέων προσλήψεων.
Πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την εξέλιξη του αριθμού του μόνιμου προσωπικού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα με στοιχεία για την εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού του ΓΝΑΝ, στοιχείαπου έχουν αντληθεί από την πλατφόρμα bi forms και το πρώην ESYNET.


Ιανουάριος
2012
Ιανουάριος
2015
Oκτώβριος
2017
Ιατροί
(ειδικευμένοι)
57
44
52
Νοσηλευτικό προσωπικό
177
138
130
Διοικητικό προσωπικό
78
34
31
Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
11
3
5
Τεχνικό
Προσωπικό
24
13
10
Παραιατρικό προσωπικό
28
24
26
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
375
256
254

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει μειωθεί κατά 2  (254 από 256) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 που ανέλαβε για πρώτη φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

Βεβαίως με τις προσλήψεις που έγιναν σταμάτησε ο ρυθμός μείωσης του μόνιμου  προσωπικού που τα προηγούμενα 3 χρόνια 2012-2015 είχε μειώσει το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου κατά το 1/3. Από την άλλη όμως δεν ήρθε η  αύξηση μόνιμου  προσωπικού που συνεχώς διαφημίζεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και από τους κατά τόπους εκπροσώπους της και  η έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες συνεχίζει να υφίσταται ως τεράστιο πρόβλημα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες μόνιμες θέσεις που είναι υπό προκήρυξη, όμως μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσουν να εργάζονται υπάλληλοι σε αυτές τις θέσεις, θα έχει υπάρξει κάποιος αριθμός συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων και μετατάξεων, όπως επίσης είναι σε εκκρεμότητα το αν θα φύγουν προς  υπηρεσίες του τόπου καταγωγής τους οι τέσσερις εναπομείναντες διορισθέντες διοικητικοί υπάλληλοι από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ενώ έχουν προσληφθεί 12 νέοι ιατροί στο ΓΝΑΝ και ο αριθμός των μόνιμων ιατρών αυξήθηκε κατά 8, οι ειδικότητες που επιλέχθηκαν από την 7η ΥΠΕ δεν ήταν αυτές που είχε ζητήσει το επιστημονικό συμβούλιο του Νοσοκομείου (το ΔΣ του Νοσοκομείο ούτε καν ερωτήθηκε) με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε σημαντικές ειδικότητες. Επιπροσθέτως, σε μερικές ημέρες συνταξιοδοτούνται άλλοι 3 ιατροί (ακτινολόγος, γεν. Χειρούργος, γυναικολόγος) και ενώ έχει ζητηθεί να προκηρυχθούν οι 3 θέσεις από τον Ιούνιο (όπως προβλέπει η νομοθεσία), το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση της προκήρυξης τους, με απότέλεσμα η έναρξη του νέους έτους να φέρει σημαντικά κενά στο ΓΝΑΝ. Για παράδειγμα υπάρχει κίνδυνος το ακτινολογικό – αξονικός τομογράφος του ΓΝΑΝ να μένει 5-7 ημέρες το μήνα χωρίς εφημερία.
Ακόμη οι νέες προσλήψεις ιατρών δεν συνοδεύτηκαν με αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα το ΓΝΑΝ να έχει γαστρεντερολόγο χωρίς να γίνονται γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, να έχει ογκολόγο χωρίς να γίνονται χημειοθεραπείες, να έχει τρεις ψυχιάτρους (μαζί με το ΚΨΥ) χωρίς να λειτουργεί ψυχιατρική κλινική (ο νομός Λασιθίου είναι ο μοναδικός νομός της Κρήτης χωρίς ψυχιατρική κλινική). Ακόμη οι προσλήψεις των ιατρών δεν συνοδεύτηκαν με τις απαιτούμενες προσλήψεις στις υπόλοιπες υπηρεσίες (νοσηλευτική, διοικητική, τεχνική) για να μπορουν να παραχθούν αντίστοιχες υπηρείες υγείας.

Κάποιο μέρος από τα κενά προσωπικού, έγινε προσπάθεια από το υπουργείο να καλυφθεί με προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Στο ΓΝΑΝ υπηρετούν αυτή τη στιγμή και 6 επικουρικοί ιατροί και 11 επικουρικοί υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες (5 στη νοσηλευτική, 1 στην τεχνική, 1 στο παραιατρικό προσωπικό και 4 στη διοικητική) που οι συμβάσεις λήγουν 31/12/2018, είναι όμως σε εκκρεμότητα η έγκριση των ενταλμάτων πληρωμής τους από το ελεγχτικό συνέδριο.
Επίσης εργάζονται και 10 υπάλληλοι με 12μηνες συμβάσεις του ΟΑΕΔ που επίσης οι συμβάσεις τους λήγουν μέσα στο 2017 ή στις αρχές του 2018 και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα τους δώσει παράταση κατά ένα έτος. Αναμένουμε επίσης στις επόμενες ημέρες άλλους 11 συμβασιούχους του ΟΑΕΔ, χωρίς να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς θα παρουσιαστούν τελικά και θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στο ΓΝΑΝ έχουν προσληφθεί φέτος και 25 εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα, στη σίτηση και στη φύλαξη, που πριν ήταν εργολαβικό προσωπικό.

Τον Ιανουάριο του 2015 υπηρετούσαν 5 επικουρικοί ιατροί και 4 υπάλληλοι από το υπόλοιπο προσωπικό
.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι έχει γίνει κάποια αύξηση του  μη μόνιμου προσωπικού (κατά 18 συμβασιούχους εργαζόμενους ), αυτή όμως η αύξηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις ελλείψεις και τις ανάγκες, είναι δε παροδική, 

Είναι εμφανές ότι οι κάποιες προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου απέτρεψαν την πλήρη κατάρρευση του αφού σταμάτησε η συνεχή μείωση του  αριθμού του προσωπικού, δεν έχει όμως προκύψει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και δεν έχει αντιμετωπιστεί  το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που επηρεάζει το Νοσοκομείο σε όλες τις υπηρεσίες και στις δραστηριότητες του.

Γι΄αυτό απαιτείται να υπάρξει προκήρυξη μεγάλου αριθμού νέων μόνιμων προσλήψεων για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολαου, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής και του νομού Λασιθίου.Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης Ν. Δρακωνάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου