Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.27342 απόφασης με θέμα "Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 7 ης Υ.ΠΕ . με έδρα το Γ . Ν . Λασιθίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου