Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

H απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου από 19/2/15 με την πρόταση για την προσωρινή συστέγαση των κλινικών του χειρουργικού τομέα (πλην μαιευτικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«Διαλυνάκειο»


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/19-2-2015


Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 19/2/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00π. μ. ύστερα από την αρ.πρωτ. 187/17-2-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μακρονικολάκη Εμμανουήλ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ.Μακρονικολάκης Εμμανουήλ, τα τακτικά μέλη Μοσχοβιτάκη Κρυσταλία, Ανδριώτης Ιωάννης και Μανουσάκης Γεώργιος
Από την συνεδρίαση απουσιάζει, αν και είχε κληθεί, η κ.Λενακάκη Αγγελική Αναπληρώτρια του Αντιπροέδρου κ.Ματαλλιωτάκη Γεωργίου ο οποίος έχει παραιτηθεί .

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Γραμματέας του Δ/κού Σ/λίου Κουμάκη Μαρία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73 Π.Η.Δ.
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση Συγχώνευσης Κλινικών Χειρουργικού Τομέα της
Υγειονομικής Μονάδας Αγίου Νικολάου.

Ο Κοινός Διοικητής ενημερώνει το Δ/κό Σ/λιο ότι μετά τα κενά που δημιουργήθηκαν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία της Υγειονομικής Μονάδας Αγίου Νικολάου, μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις Νοσηλευτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού έχει ενταθεί σε βαθμό που να μην είναι δυνατή πλέον η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Νοσηλευτικών Τμημάτων του νοσοκομείου.

Προκειμένου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα σύνταξης προγράμματος κάλυψης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, μία λύση θα ήταν να μην χορηγούνται άδειες και ρεπό στο εναπομείναν νοσηλευτικό προσωπικό, πράγμα που δεν είναι νόμιμο και ηθικό και δεδομένου ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό οφείλονται ήδη άδειες και ρεπό παρελθόντων ετών που ο αριθμός τους ανέρχεται σε 6.000 ημέρες, αριθμός στον οποίο αν συνυπολογιστούν οι άδειες του 2015 υπερβαίνει τις 9.000 ημέρες.
Κατά συνέπεια η προαναφερόμενη λύση είναι ανέφικτη και ανεφάρμοστη και επειδή υπάρχουν εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης για ενίσχυση των Νοσοκομείων με πρόσληψη προσωπικού, καθώς και σκέψη ανακατάταξης των δομών υγείας στο Νομό Λασιθίου και δεδομένου ότι οι άλλες υγειονομικές μονάδες δεν μπορούν να διαθέσουν νοσηλευτικό προσωπικό, προτείνεται να βρεθεί μια λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Υγειονομικής Μονάδας Αγίου Νικολάου.
Μια αποτελεσματική λύση του προβλήματος θα ήταν η άμεση μετακίνηση στην Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου που είναι το Κεντρικό Νοσοκομείο και εξυπηρετεί όλο το Νομό Λασιθίου, τριών τουλάχιστον νοσηλευτών/τριών από αυτούς που κατέχουν οργανική θέση στις υγειονομικές μονάδες του νομού Λασιθίου και έχουν μετακινηθεί σε άλλα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ πράγμα που θα πρέπει να αιτηθούμε από τον Διοικητή της.
Κατά την περίπτωση που δεν υλοποιηθεί άμεσα η αναφερόμενη μετακίνηση νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχουν δύο λύσεις οι οποίες όπως επισήμανε ο Διοικητής είναι λύσεις προσωρινού χαρακτήρα και δεν επιλύουν οριστικά το πρόβλημα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Μία λύση, θα μπορούσε να αποτελέσει η αναστολή λειτουργίας των κλινικών του 4ου Ορόφου (Ορθοπεδική, Ουρολογική, ΩΡΛ και Οφθαλμολογική), ενώ δεύτερη λύση θα ήταν η συγχώνευση στον 4ο όροφο του νοσοκομείου λόγω επάρκειας χώρου, του Χειρουργικού τμήματος και των προαναφερόμενων κλινικών.

Μετά από την παραπάνω τοποθέτηση ο Διοικητής ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. την κατάθεση τυχόν άλλων προτάσεων

Ο κ.Μανουσάκης εκπρόσωπος των εργαζομένων, πλην Ιατρών, κατέθεσε στο ΔΣ κείμενο που προέκυψε κατά πλειοψηφία από Γενική Συνέλευση της 17ης/2/2015 του Συλλόγου Εργαζομένων, στον οποίο ο ίδιος είναι Πρόεδρος όπου αναφέρονται τα εξής:
<<Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν αντέχουμε άλλο την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη προσωπικού και με τη μη τήρηση των κανόνων της εργασιακής νομοθεσίας στο Νοσοκομείο μας. Συνεχώς μειώνεται το προσωπικό (έχει μειωθεί κατά 33% τα τελευταία 3 χρόνια), έχει αυξηθεί η πληρότητα και η νοσηλευτική κίνηση καθώς και η γραφειοκρατικές διαδικασίες και η διοίκηση απαιτεί το Νοσοκομείο να συνεχίσει να δουλεύει  το ίδιο, χρησιμοποιώντας την πλήρη καταπάτηση της εργασιακής νομοθεσίας.  Τα νόμιμα ρεπό εβδομάδας δεν δίνονται σε πολλές περιπτώσεις, κανονικές άδειες οι εργαζόμενοι βλέπουν με το κυάλι,  υπάλληλοι δουλεύουν  10 και 12 ώρες χωρίς καν να γράφονται οι υπερωρίες (και να γραφούν δεν μπορούν να πληρωθούν), ενώ καταστρατηγείται πλήρως η νομοθετική διαταγή για ανάπαυση 11 ωρών  ανάμεσα σε δύο βάρδιες. Αυτά γίνονται τα τελευταία 3 χρόνια όμως η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει και πλέον το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Ζητούμε ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
 Ζητούμε από τη διοίκηση να σταματήσει να πιέζει το προσωπικό και να το οδηγεί σε εργασιακή εξάντληση. Ζητούμε να τηρείται  η εργασιακή νομοθεσία για την οκτάωρη εργασία, για τα 2 ρεπό την εβδομάδα, για τη χορήγηση της κανονικής άδειας στο ίδιο έτος, για την 11ωρη ανάπαυση ανάμεσα σε2 βάρδιες.
Σε απόφαση της προηγούμενης συνέλευσης ζητήσαμε το Νοσοκομείο να δουλέψει σύμφωνα με τις δυνατότητες του εναπομείναντος προσωπικού (όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία), διαφορετικά κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς και ζητήσαμε από τη   διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε σχετικές κινήσεις.
Από τη στιγμή που μας ζητήθηκε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τα παρακάτω:
1.   Συστέγαση των χειρουργικών κλινικών στην μία πτέρυγα του 4oυ ορόφου έτσι ώστε να εξοικονομηθούν 3 νοσηλεύτριες για να ενισχυθούν τμήματα που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης (πχ ΜΤΝ, Μαιευτική, Παθολογική). Να υπάρξει γραπτή απόφαση του ΔΣ για το θέμα, όπου να περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες, η περιορισμένη χρονική διάρκεια του μέτρου (έως 1/6/15), και η απαγόρευση νοσηλείας παθολογικών περιστατικών στο συγκεκριμένο τμήμα της συστέγασης).
2.   Να διερευνηθεί η δυνατότητα  για βραχυχρόνιο διάστημα να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού από άλλα Νοσοκομεία του νομού προς τις μονάδες του Νοσοκομείου μας που εξυπηρετούν ασθενείς από όλο το νομό Λασιθίου.
3.   Αναστολή της λειτουργίας της μίας χειρουργικής αίθουσας όλες τις ημέρες της εβδομάδας (ή τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας) με παράλληλη προσπάθεια να εξυπηρετούνται όλα τα χειρουργεία (έναρξη χειρουργείων από τις 7 το πρωί). Έτσι θα εξοικονομηθούν 2 επιπλέον άδειες για το προσωπικό του χειρουργείου και 1 για το προσωπικό του αναισθ/κου που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υπόλοιπων. Να υπάρξει σχετική απόφαση της επιτροπής χειρουργείου που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις εισηγήσεις της προϊσταμένης του χειρουργείου και των χειρουργικών ειδικοτήτων και η αναστολή να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (ως 1/6/15 και επανεξέταση)
4.   Πρόταση για αναστολή της λειτουργίας κάποιων κλινών των ειδικών μονάδων (ΜΤΝ , ΜΕΘ) για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Η πρόταση να εγκριθεί από το ΔΣ και να αποσταλεί προς της ΔΥΠΕ και το Υπουργείο.
5.   Λειτουργία του γραφείου κίνησης των Ε.Ι. μόνο το πρωί, μέχρι να ενισχυθεί το τμήμα από διοικητικό προσωπικό.
6.   Σταμάτημα της διεξαγωγής υπερωριών από όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, μέχρι να εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλια για την αποπληρωμή τους.
Οι παραπάνω προτάσεις μας μπορούν να εφαρμοστούν είτε όλες μαζί, ή κάποιες από αυτές σταδιακά, μέχρι να υπάρξει άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κλάδων. Η βασική αρχή μας είναι ότι ζητούμε το Νοσοκομείο να δουλέψει σύμφωνα με τις δυνατότητες του εναπομείναντος προσωπικού (όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία), διαφορετικά κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς.>>

Επί των παραπάνω αναφερόμενων (1 έως 6) προτάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων, όσον αφορά την αναστολή λειτουργίας κάποιων κλινών των ειδικών μονάδων (ΜΤΝ, ΜΕΘ) τονίστηκε ότι η υπάρχουσα κατάσταση θα πρέπει να κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στο ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να δρομολογηθούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για τις συγκεκριμένες ειδικές μονάδες.
Οι μονάδες αυτές σήμερα στελεχώνονται κατά προτεραιότητα και εις βάρος των άλλων κλινικών, από τις οποίες μετακινείται προσωπικό και προκειμένου να μην αναγκαστεί το νοσοκομείο να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας κλινών, ούτε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υπαρχόντων ασθενών της Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καταστώντας όμως σαφές ότι με την σημερινή δυναμικότητα δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων ασθενών, οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει πλέον να εξυπηρετούνται στις μονάδες του Ηρακλείου.
Επίσης τονίστηκε από τον κ.Μανουσάκη ότι όσον αφορά την λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Ασθενών το απόγευμα, αυτό δεν είναι απαραίτητο εφόσον οι εφημερεύοντες ιατροί συνταγογραφούν ηλεκτρονικά τις εξετάσεις των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο τις απογευματινές ώρες, ενώ η χρέωση της επίσκεψης στο ταμείο του ασθενούς μπορεί να γίνεται την επομένη το πρωί από τους υπαλλήλους του γραφείου κίνησης, εφ’ όσον μαζί με τα άλλα στοιχεία του ασθενούς ζητείται και το ΑΜΚΑ του.
Όσον αφορά την συστέγαση των χειρουργικών κλινικών αυτό θα πρέπει να γίνει στην δεξιά και μόνο πτέρυγα του 4ου ορόφου, δεδομένου ότι αν λειτουργήσει και η αριστερή πτέρυγα του ορόφου θα υπάρχει πρόβλημα λόγω της απόστασης των θαλάμων νοσηλείας από την στάση αδελφής με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στο σημείο αυτό ο Διοικητής διευκρίνισε ότι αν παραστεί ανάγκη για χρήση δύο επιπλέον θαλάμων νοσηλείας στην αριστερή πτέρυγα του 4ου Ορόφου το θέμα θα επανεξεταστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια ο Εκπρόσωπος των Ιατρών κ.Ανδριώτης Ιωάννης παίρνοντας το λόγο τόνισε ότι η συστέγαση κλινικών είναι πολιτική απόφαση και ως τέτοια θα πρέπει να ληφθεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
Στην συνέχεια εξέφρασε την απορία του ως προς το γεγονός ότι αφού η προτεινόμενη συνένωση των κλινικών γίνεται προκειμένου να μπορούν να δοθούν άδειες και ρεπό στους υπαλλήλους, άλλως θα αναγκαστούμε να δουλεύουμε χωρίς αυτά, σύμφωνα με την πρώτη λύση που προτάθηκε από τον Διοικητή, σε ποιο λόγο οφείλονται οι αντιδράσεις των νοσηλευτριών των χειρουργικών κλινικών στην εν λόγω συνένωση και η μαζική διαγραφή τους από τον Σύλλογο Εργαζομένων, εκφράζοντας και επιφυλάξεις για την νομιμότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων σε αυτήν.
Τόνισε δε ότι η συστέγαση των κλινικών στην πράξη σημαίνει ότι η χειρουργική κλινική θα μεταφερθεί με δέκα οκτώ (18) κλίνες στον 4ο όροφο, αφήνοντας τα υπόλοιπα έξι (6) κρεβάτια στην Ορθοπεδική και Ουρολογική κλινική και εκφράζοντας τον προβληματισμό του στο κατά πόσον με αυτή την δυναμικότητα η Ορθοπεδική κλινική θα μπορέσει να δώσει ειδικότητα στους ειδικευομένους ιατρούς της.
Επί της προτεινόμενης συνένωσης, τόνισε ο κ.Ανδριώτης θα πρέπει να ζητηθεί εγγράφως η άποψη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, του Επιστημονικού Συμβουλίου και η κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από την Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όσο αφορά το ερώτημα αν με δυναμικότητα δέκα (10) νοσηλευτών/τριών στην ενοποιημένη κλινική θα καλυφθούν οι βάρδιες και θα μπορούν να χορηγούνται άδειες και ρεπό.

Ο κ.Ανδριώτης ανέφερε ότι κατά την άποψή του μοναδική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι να γίνουν άμεσα μετακινήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού από τα άλλα Νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου στο Κεντρικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μέχρι την λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την αποχώρηση υπαλλήλων της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης και λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε ο κ.Ανδριώτης αποχώρησε.

Στην συνέχεια στην συνεδρίαση του Δ.Σ. κλήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας και η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ο κ.Μετοχιανάκης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιο ανέφερε ότι μετά την παραίτηση ενός μέλους του, δεν υπάρχει νόμιμη συγκρότησή του συμβουλίου και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για το θέμα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κ.Πατρωνίδου στο ερώτημα αν η συστέγαση χειρουργικών και μόνο ασθενών σε μια κλινική, αλλά σε χωριστούς θαλάμους θα εγκυμονούσε αυξημένους κινδύνους λοιμώξεων, απάντησε όχι.
Τόνισε όμως το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην Παθολογική κλινική η οποία επικουρικά χρησιμοποιούσε κλίνες του 4ου Ορόφου, πράγμα που μετά την συγχώνευση καθίσταται απαγορευτικό.

Ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ.Μασούντ Χάνι δήλωσε ότι η συστέγαση των χειρουργικών κλινικών στην μία πτέρυγα του 4ου ορόφου θα αποτελέσει την καταστροφή του νοσοκομείου και θα οδηγήσει στην συρρίκνωση του, προτείνοντας να μεταφερθούν στον 4ο όροφο οι κλίνες ως έχουν και να ενοποιηθούν μόνο ως προς τη νοσηλευτική υπηρεσία.

Η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ.Μανιάτη κατέθεσε την αρ.πρωτ. 1581/19-2-2015 αναφορά σύμφωνα με την οποία:
<<Κατόπιν μεγάλης αναστάτωσης που έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο μας, εξαιτίας της πρότασης που κατατέθηκε από την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σχετικά με την αναγκαιότητα της συνένωσης των κλινικών του χειρουργικού τομέα ώστε να εξοικονομηθούν 2-3 Νοσηλεύτριες για να καλυφθούν θα κενά που δημιουργήθηκαν με τις τελευταίες αποχωρήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε και γραπτώς την πρότασή μας ώστε να διευκρινιστούν τυχόν ασάφειες.
Μια από τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης είναι και η διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μέσα από τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
Τα τελευταία δύο χρόνια με τις αποχωρήσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μετακινήσεων, αποσπάσεων, μακροχρόνιων αδειών λόγω κύησης και ανατροφής και παράλληλα το πάγωμα των προσλήψεων, παρόλο που αποδυναμώθηκε η νοσηλευτική υπηρεσία συνέχιζε να στηρίζει τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου χωρίς να λαμβάνει τις άδειες του όπως ορίζει ο Δ.Υ.Κ. με συνέπεια την συσσώρευση μεγάλου αριθμού χρεωστούμενων ρεπό και αδειών.
Συνεπώς θα ήταν υποχρέωση μας καθ' όλα νόμιμη, να στηρίξουμε το δικαίωμα των εργαζομένων που έχουν επιφορτιστεί το μεγαλύτερο βάρος τα τελευταία δυο χρόνια για να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι λειτουργίες του Νοσοκομείου μας, και να απαιτήσουμε να δοθούν οι άδειες και τα ρεπό τους.
Αυτό θα σήμαινε αυτόματα αναστολή υπηρεσιών και συγκεκριμένα κλείσιμο νοσηλευτικών τμημάτων.Αντί αυτού προτάξαμε για άλλη μία φορά, το συμφέρον των ασθενών και των πολιτών που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες αυτού του Νοσοκομείου.
Μετά λοιπόν από προσεκτική μελέτη και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καταθέσαμε την εξής πρόταση:
Προσωρινή συνένωση των κλινικών του χειρουργικού τομέα με συνολικό αριθμό νοσηλευτικού προσωπικό :13, από το οποίο εξοικονομούμε 2-3 Νοσηλεύτριες για την κάλυψη των κενών που έχουν προκύψει στην Μ.Τ.Ν και Μ/Γ καθώς και στην Παθολογική Κλινική, συνολικό αριθμό κρεβατιών 24 ( 3 κλίνες Χ 8 θαλάμους) υπολογίζοντας και την κάλυψη των κλινών σε αυτές τις κλινικές τον τελευταίο χρόνο.
Αυτά μπορούν να υλοποιηθούν κατά την γνώμη μας με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συνένωση να έχει προσωρινό χαρακτήρα με την προοπτική νέων προσλήψεων
  2. Να διευκρινιστεί από την Διοίκηση το πώς θα γίνει η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών που αυτή την στιγμή φιλοξενούνται στον 4ο όροφο
  3. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς να καλύπτουν μόνο την μία πτέρυγα.
  4. Να συμφωνήσουν οι Δ/ντές των εμπλεκόμενων κλινικών για τις κλίνες
  5. Να υπάρχει γραπτή απόφαση της Διοίκησης
Διευκρινίζουμε ότι αυτή είναι μία πρόταση για συζήτηση. Η οριστική απόφαση να ληφθεί από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι θα προκύψουν προσεχώς και νέες αποχωρήσεις νοσηλευτών λόγω επικείμενων συνταξιοδοτήσεων.
Η παραπάνω πρόταση σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, αφού δεν εξοικονομείται το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για να εξοφληθεί ο μεγάλος αριθμός των χρωστούμενων αδειών και ρεπό, αλλά μόνο για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου με την στοιχειώδη ασφάλεια και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών.
Αναλυτικά σας καταθέτουμε πρόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την κάλυψη των βαρδιών με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό ( 2 εκδοχές) όπου εξοικονομούνται 2-3 Νοσηλεύτριες αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας.>>

Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά αναφερθέντα το Διοικητικό Συμβούλιο (παρουσία του Προέδρου του κ.Μακρονικολάκη Εμμ. και των μελών κ.Μοσχοβιτάκη Κρυσταλίας και Μανουσάκη Γεωργίου, δεδομένου ότι ο κ.Ανδριώτης αποχώρησε από την συνεδρίαση και η κ.Λενακάκη απουσιάζει με αναρρωτική άδεια) διαπιστώνοντας την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου, λόγω της έλλειψης Νοσηλευτικού Προσωπικού μετά τα κενά που δημιουργήθηκαν με τις τελευταίες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Να ζητηθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης η άμεση μετακίνηση στην Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου που είναι το Κεντρικό Νοσοκομείο και εξυπηρετεί όλο το Νομό Λασιθίου, τριών τουλάχιστον νοσηλευτών/τριών από αυτούς που κατέχουν οργανική θέση στις υγειονομικές μονάδες του νομού Λασιθίου και έχουν μετακινηθεί σε άλλα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ.
  2. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί άμεσα η παραπάνω αναφερόμενη μετακίνηση προσωπικού το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητού που αφορά την συγχώνευση των κλινικών του Χειρουργικού τομέα, η οποία συνοψίζεται στα παρακάτω:
Α) Συγχώνευση όλων των κλινικών του Χειρουργικού τομέα, πλην της Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής, (Ορθοπεδική, Ουρολογική, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογική κλινική) στο σύνολο του 4ου ορόφου με όλες τις κλίνες που αντιστοιχούν σε κάθε κλινική.
Β) Λαμβάνοντας υπόψη την μέση πληρότητα των αναφερθέντων κλινικών και την προσωρινή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και μέχρι την 1η Ιουνίου 2015, εισηγείται την κατ’ αρχήν λειτουργία μόνο της δεξιάς πτέρυγας μέχρι εξαντλήσεως της δυναμικότητάς της.
Γ) Εφ’ όσον η δυναμικότητα της δεξιάς πτέρυγας του 4ου ορόφου εξαντληθεί και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται, το θέμα θα επανέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται και από πρόταση προς την Επιτροπή Χειρουργείου της οργανικής μονάδας έδρας Αγίου Νικολάου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας των δύο αιθουσών του χειρουργείου προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι για τα προηγούμενα έτη (εκτός του 2015) η Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου οφείλει στο προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας άδειες και ρεπό ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 6.000 ημέρες.
Έχει επίσης ληφθεί υπόψη, εφ΄όσον εγκριθεί η παρούσα πρόταση συγχώνευσης, το πρόβλημα που δημιουργείται στην Παθολογική κλινική, η οποία έως σήμερα έκανε επικουρικά χρήση κλινών του 4ου ορόφου. Επειδή μετά την έγκριση της συγχώνευσης δεν θα νοσηλεύει πλέον ασθενείς εκεί και εφόσον απαιτηθούν επιπλέον κλίνες για την εύρυθμη λειτουργία της, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Διοίκηση συνολικά.
Σημειώνεται δε ότι το νέο συγχωνευμένο τμήμα που θα δημιουργηθεί θα καλύπτεται σε καθημερινή βάση από δέκα (10) τουλάχιστον Νοσηλευτές/τριες (ημερήσια δύναμη (3) πρωί-2 απόγευμα-2 νύκτα).


Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προς έγκριση στον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου