Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Σχετικά με τη συστέγαση κλινικών του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

του Γιώργου Μανουσάκη

Επειδή υπήρξαν στον τοπικό τύπο αρνητικές αναφορές για την πρόταση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου για προσωρινή συστέγαση κλινικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ως αιρετό μέλος του ΔΣ,  θα ήθελα να προβώ σε κάποιες  διευκρινήσεις και παρατηρήσεις για το θέμα αυτό:

1) Από την πρόταση του ΔΣ δεν προκύπτει απώλεια οργανικών κλινών καμιάς κλινικής του ΓΝΑΝ. 
Η απόφαση προτείνει, σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημα να επιστραφεί το μετακινημένο νοσηλευτικό προσωπικό προς το ΓΝΑΝ, τότε να γίνουν τα παρακάτω: 
"α) Συγχώνευση όλων των κλινικών του Χειρουργικού τομέα, πλην της Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής, (Ορθοπεδική, Ουρολογική, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογική κλινική) στο σύνολο του 4ου ορόφου με όλες τις κλίνες που αντιστοιχούν σε κάθε κλινική.
β) Λαμβάνοντας υπόψη την μέση πληρότητα των αναφερθέντων κλινικών και την προσωρινή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και μέχρι την 1η Ιουνίου 2015, εισηγείται την κατ’ αρχήν λειτουργία μόνο της δεξιάς πτέρυγας μέχρι εξαντλήσεως της δυναμικότητάς της.
γ) Εφ’ όσον η δυναμικότητα της δεξιάς πτέρυγας του 4ου ορόφου εξαντληθεί και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται, το θέμα θα επανέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο."
Είναι σαφές ότι δεν καταργείται καμιά οργανική κλινική του Νοσοκομείου. Άλλωστε αυτό καταγράφηκε και σε μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ που αφορούσε στην κατανομή των οργανικών κλινών του Νοσοκομείου.

2) Για τη λήψη της απόφασης λάβαμε υπόψιν τις μέσες πληρότητες των κλινικών του χειρουργικού τομέα, που δείχνουν ότι κάλλιστα μπορεί να γίνει συστέγαση χωρίς οι κλινικές αυτές να αναγκαστούν να περιορίσουν τον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών τους. Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι  εφ΄ όσον η πληρότητα εξαντληθεί, τότε θα γίνει επανεξέταση της συστέγασης. Συνεπώς δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης της νοσηλευτικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων κλινικών.

3) Με τη συστέγαση το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν θα υποβαθμιστεί περισσότερο από ότι είναι ήδη υποβαθμισμένο. Την υποβάθμιση την έχουν προκαλέσει η έλλειψη προσωπικού και η περικοπή χρηματοδοτήσεων και κονδυλίων εφημεριών. Η συστέγαση  θα δώσει μια προσωρινή ανάσα στο ήδη εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για να συνεχίσει  το Νοσοκομείο να λειτουργεί έστω στοιχειωδώς. Την έλλειψη προσωπικού και την περικοπή χρηματοδοτήσεων και κονδυλίων εφημεριών την έχει προκαλέσει η μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 5 χρόνια. Καλό θα ήταν όλοι να αντιληφθούν ότι όσο συνεχίζονται οι ίδιες  πολιτικές περικοπών και περιορισμένων προσλήψεων, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου θα υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο.

Γιώργος Μανουσάκης, νοσηλευτής
Αιρετό μέλος του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου