Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ στον Υπουργό Υγείας για το θέμα της αποπληρωμής των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες)

ΑΘΗΝΑ 5/3/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 30
ΠΡΟΣ:    ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
               κο Π.ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΚΟΙΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

               Κύριε υπουργέ,
               Με το Ν.4316/2014 άρθρο 12 ρυθμίζεται η εξόφληση των οφειλομένων νυκτερινών – αργιών των τριών παρελθόντων ετών (2012, 2013, 2014).
               Μάλιστα το κόστος τους (24εκατομμύρια ευρώ) έχει δεσμευθεί από το Δεκέμβρη του έτους 2014, όπως μας ενημέρωσε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
               Με την ίδια διάταξη καταργείται η ισχύουσα διαδικασία έγκρισης και χορήγησης των Πρόσθετων Αμοιβών (επιτροπικά εντάλματα, ΥΔΕ) και διαβιβάζεται στους Προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, με προληπτικό έλεγχο από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε Νοσοκομείου. Με βάση τη διάταξη θα πρέπει να εκδοθούν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Μία για τα οφειλόμενα των ετών 2012,2013, 2014 και μία για την χορήγηση των δεδουλευμένων από 1/1/2015.

               Στη πρώτη συνάντηση παρουσία του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ζητήσαμε την άμεση έκδοση των ΚΥΑ (Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων) και την κατανομή των πιστώσεων των τριών παρελθόντων ετών.
               Ο Γενικός Διευθυντής επιβεβαίωσε τότε ότι το ποσό των οφειλομένων είναι δεσμευμένο προς διάθεση.

               Παρότι μεσολάβησαν 20 ημέρες από τη πρώτη συνάντηση στην οποία μας δόθηκε ανυπόγραφη η ΚΥΑ, μέχρι σήμερα δεν υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να σταλεί για δημοσίευση (ΦΕΚ).

               Τέλος Απριλίου είναι η καταληκτική προθεσμία του Νόμου για την εξόφληση. Είναι έκδηλη η ανησυχία στους εργαζόμενους, για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Νόμος.

               Απαιτείται άμεσα η υπογραφή της ΚΥΑ, η δημοσίευση, η κατανομή των κονδυλίων στα Νοσοκομεία, η τροποποίηση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, η ενταλματοποίηση, ο προληπτικός έλεγχος και η εξόφληση από την ΕΑΠ.

               Είναι λοιπόν αμφίβολο εάν μέσα στις επόμενες 50 ημέρες προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες.
               Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες των Υπουργείου Υγείας και Γ.Λ.Κ. επικαλούνται κενά του Νόμου (4316/2014, αρθ.12), επειδή δεν αναφέρεται ρητώς ότι η νέα διαδικασία εξόφλησης αφορά το Λοιπό Προσωπικό. Γι’ αυτό δεν εκδίδεται η αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση, για να εκκινήσει η διαδικασία εξόφλησης των δεδουλευμένων από 1/1/2015.

               Το ζήτημα τίθεται από την Διεύθυνση της 22ας Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εγείρονται ερωτηματικά για τη βασιμότητα των διαδικαστικών προβλημάτων που αναδεικνύονται.
               Ζητάμε άμεσα  να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα νυχτερινά και αργίες.

               Για να εξοφληθούν απαιτείται άμεσα:
  • Η υπογραφή και δημοσίευση της ΚΥΑ που αφορά τα οφειλόμενα των τριών παρελθόντων ετών
  • Η κατανομή των κονδυλίων των παρελθόντων ετών 2012, 2013, 2014
  • Η τροποποίηση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, η ολοκλήρωση του ελέγχου (Ελεγκτικό Συνέδριο) και η πληρωμή έως 31/4/2015
  • Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΚΥΑ με ή χωρίς τροποποίηση του Ν.4316/2014 άρθρο 12 που θα καθορίζει τη νέα διαδικασία, χορήγησης των Πρόσθετων Αμοιβών από 1/1/2015

Θα παρέμβουμε σε περίπτωση κωλυσιεργίας με Απεργιακές Κινητοποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                                                   ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου