Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Πίνακας με την αριθμιτική εξέλιξη του διοικητικού προσωπικού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου - μειώθηκε κατά 56% σε 3 χρόνια!

Υπηρετούντες
υπάλληλοι
Ιανουάριος
2012
Ιανουάριος 2015

ΠΕ
6
3
-3
ΤΕ
7
2
-50
ΔΕ
31
12
-19
Λοιπό προσωπικό (κλητήρες, εστίαση, καθαρίστριες, πλυντήρια, θυρωροί κλπ)
34
17
-17

78
34
-44 (-56.4%)

Πηγή: ΕΣΥΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου