Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Νέος πίνακας με τις οφειλόμενες ημέρες αδειών και ρεπό ανά τμήμα νοσηλευτικού προσωπικού του ΓΝΑΝ


Σύνολο νοσηλευτικού προσωπικού
(περιλαμβάνονται
Άτομα σε μακροχρόνιες άδειες, άτομα προς συνταξιοδότηση, άτομα με πρωινό ωράριο
Προϊσταμένη)
Νοσηλευτικό
Προσωπικό
σε κυκλικό ωράριο
Σύνολο
οφειλόμενων ημερών
Κανονικών
–ειδικών αδειών
Σύνολο
Οφειλόμενων
Ημερών ανάπαυσης
(ρεπό χρεωστικά)
Σύνολο
Οφειλόμενων ημερών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
10
9
775
248
1013
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
7
6
454
102
556
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙ-ΟΛΟΓΙΚΟ
7
5
434
170
604
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ (μαιες)
10
9
548
76
624
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ (νοσηλ)
7
3

356
246
602
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
17
12
784
312
1096
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟ-ΦΟΡΕΙΣ
14
11
584
209
793
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ
16
7
640
183
823
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
7
5
274
49
323
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΩΡΛ
7
6
269
82
351
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
6
5
212
25
237
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
7
6
325
87
412
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ
12
9
704
232
936
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
10
9
475
217
692
Διάφορα άλλα
Τμήματα (Β.Θ. – Διεύθυνση Ν.Υ., Επισκέπριες .κα)
9345
Συνολο
Νοσ. τμημάτων
136
102
7169
2238
9407

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου