Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Προτάσεις θέσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ προς το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ 9-10-11/2/2015


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Προτάσεις θέσεων προς το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ 9-10-11/2/2015

Οι παρακάτω προτάσεις θέσεων προς το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ 9-10-11/2/2015 εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ την Παρασκευή 7/2/2015 και εξουσιοδοτήθηκαν οι σύνεδροι – αντιπρόσωποι του συλλόγου  να τις παρουσιάσουν στο συνέδριο:

Προσλήψεις – μετατάξεις
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία και εμείς ως εργαζόμενοι είναι αυτό της έλλειψης προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της μνημονιακής απαγόρευσης νέων προσλήψεων. Για να καλυφθούν βέβαια τα 15.000 κενά που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια χρειάζεται χρόνος, όμως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει την προκήρυξη μόνιμων θέσεων μέσα στο 2015. Όμως επειδή η διακασία θα πάρει χρόνο και επειδή οι ανάγκες των Νοσοκομείων είμαι άμεσες, χρειάζεται να βρεθεί μια λύση για προσλήψεις το συντομότερο δυνατόν, είτε μέσω κυλιόμενων πινάκων από παλιότερες προκηρύξεις είτε μέσω προκήρυξης επικουρικών θέσεων και της παράτασης της θητείας των επικουρικών που ήδη υπηρετούν. Η διεκδίκηση στο θέμα αυτό πρέπει να είναι δυνατή και επίμονη.
Δυστυχώς στο ΕΣΥ δεν έχει δημιουργηθεί  ένα σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια, με αποτέλεσμα το καθεστώ ς που επικρατεί μέχρι σήμερα να εγκλωβίζει  τους εργαζόμενους , να χωρίζει οικογένειες, να δημιουργεί ρουσφετολογικές σχέσεις και να στρέφει πολλούς στην αναζήτηση μετακίνησης μέσω νέας πρόσληψης, κάτι που προκαλεί μεγάλη ζημιά στα ζητήματα έλλειψης προσωπικού, ειδικά στα μικρότερα Νοσοκομεία της  επαρχίας.
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεικτό σύστημα προσλήψεων – μετατάξεων με αντικειμενικά κριτήρια και μόρια, έτσι ώστε οι θέσεις που κενώνονται από μετατάξεις να καλύπτονται αυτόματα από νέες προσλήψεις.

Μισθολόγιο
Το μνημονιακό μισθολόγιο με τα ποσοστά στην εξέλιξη των εργαζομένων πρέπει να καταργηθεί και να ξεκινήσει ξανά η μισθολογική μας εξέλιξη που είναι στάσιμη εδώ και 4 χρόνια μετά τις μεγάλες μειώσεις, ενώ πρέπει να διεκδικηθεί και η όσο το δυνατόν αναπλήρωση των απωλειών αυτής της τετραετίας.

Ασφαλιστικό – βαρέα ανθυγιεινά – επίδομα
Οι μνημονιακοί νόμοι που επέκτειναν στο χρόνο εργασίας μέχρι τα 67 έτη  και μείωσαν σε μεγάλο βαθμό τις συντάξεις κύριες και  επικουρικές και τα εφάπαξ πρέπει να καταργηθούν.
Το αίτημα για ασφάλιση των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά δεν ικανοποιήθηκε και πρέπει να μπαίνει ως προμετωπίδα στις όποιες διεκδικήσεις.
Παράλληλα πρέπει να ενταθεί η διεκδίκηση για επέκταση κατηγοριών του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίες σε όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων στα Νοσοκομεία.

Ωράρια εργασίας
Η υπάρχουσα εργασιακή νομοθεσία ενώ προβλέπει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα ωράρια εργασίας και τις άδειες, δεν προβλέπει συγκεκριμένο ελεγκτικό μηχανισμό για την εφαρμογή της νομοθεσίας στο δημόσιο, ούτε ποινές για όποια όργανα την  παραβαίνουν. Θα πρέπει να διεκδικηθεί η δημιουργία συγκεκριμένου ελεγκτικού μηχανισμού για το δημόσιο με ποινές για όσα όργανα παραβαίνουν την εργασιακή νομοθεσία εις βάρος των εργαζομένων (μη χορήγηση ρεπό – αδειών, μη τήρηση δωδεκάωρης ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες κλπ), ενώ πρέπει να κλείσει κάθε νομικό παραθυράκι περί ύπαρξης «εκτάκτων αναγκών» που χρησιμοποιούν κάποια όργανα για να δικαιολογούν την παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας στα Νοσοκομεία σε μόνιμη βάση.
Διασύνδεση Νοσοκομείων  - Τρόπος διοίκησης
Ο μνημονιακός  νόμος για ενοποίηση  Νοσοκομείων  σε ένα ΝΠΔΔ πρέπει να καταργηθεί, αφού αποδείχθηκε αναποτελεσματικός και δυσλειτουργικός για τη λειτουργία των Νοσοκομείων. Μπορεί και πρέπει να υπάρχει διασύνδεση των Νοσοκομείων για κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες (πχ προμήθειες) επί ίσων όρων χωρίς όμως διοικητική ενοποίηση. Ο θεσμός των διοικητών να καταργηθεί και τα Νοσοκομεία να διοικούνται από τους διευθυντές κάθε υπηρεσίας και από ΔΣ στα οποία θα μετέχουν οι διευθυντές και  οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (τα ΔΣ να εκλέγουν τον προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις).

Αποπληρωμή πρόσθετων αμοιβών εφημεριών και υπερωριών
Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή των πιστώσεων και η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών, εφημεριών και υπερωριών στα Νοσοκομεία είναι πολύ δυσλειτουργικός με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Το σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί, να είναι ευκολότερη η μεταφορά κονδυλίων και να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις καταθέσεις των Νοσοκομείων πριν την πληρωμή, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να πληρώνονται έγκαιρα. Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζει ο εργαζόμενος αναλυτικά για πόσες και ποιες ακριβώς ώρες εργασίας πληρώνεται.  Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν τα σχετικά κονδύλια προς τα Νοσοκομεία ώστε να επαρκούν στις ανάγκες λειτουργίας των ιδρυμάτων και να αυξηθεί και το ποσό της κατά ώρα αποζημίωσης για πρόσθετες αμοιβές, εφημερίες και υπερωρίες.

Αξιολόγηση - Κρίσεις προϊσταμένων
Το μνημονιακό σύστημα αξιολόγησης με τα ποσοστά πρέπει να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ και να επανέλθουμε στο παλαιό καθεστώς αξιολόγησης, μέχρι να υπάρξει πρόταση για νέο σύστημα, χωρίς ποσοστά και κινδύνους απολύσεων, μισθολογικών απωλειών κλπ. Ο τρόπος  με τον οποίο γίνονται οι κρίσεις προϊσταμένων πρέπει να απλοποιηθεί ώστε να μπορούν να γίνονται εγκαίρως και με αντικειμενικότητα. Τα υπηρεσιακά συμβούλια να συγκροτούνται  γρήγορα και όχι με καθυστερήσεις τόσων μηνών και η θητεία τους να είναι συνεχής μέχρι τη συγκρότηση του επόμενου.

Πειθαρχικό δίκαιο
Ο μνημονιακός νόμος που θέτει σε αργία τους εργαζόμενους στο δημόσιο με το παραμικρό (ακόμα και για υποβολή μηνύσεων άσχετων με την υπηρεσία) πρέπει να καταργηθεί και να επανέλθει η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια. Τα πειθαρχικά συμβούλια πρέπει να λειτουργούν γρήγορα και όχι να εκδίδουν αποφάσεις μετά από χρόνια και πρέπει να ελέγχεται η γρήγορη λειτουργία τους. Δε θέλουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι ανεξέλεγκτοι αλλά να υπάρχει δικαιοσύνη και αμεσότητα στην εξέταση των όποιων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Εξωτερικά συνεργεία
Στόχος θα πρέπει να είναι να περιοριστούν αρχικά και να εξαλειφθούν  σταδιακά οι αναθέσεις εργασιών των Νοσοκομείων  σε εξωτερικούς εργολάβους. Για να γίνει βέβαια αυτό χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδεχομένως να μην έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι οι αναθέσεις σε εργολάβους κοστίζουν περισσότερο από την πρόσληψη προσωπικού απευθείας από τα Νοσοκομεία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου