Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση για μισθολογικά θέματα 24/12/2011


Μπήκαν στους λογαριασμούς μας από εχθές 23/12/2011 η αμοιβή για το πρώτο δεκαπανθήμερο του Ιανουαρίου και για τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες) του Ιουλίου (για όλους)και του Αυγούστου (μόνο για το νοσηλευτικό).

Οι πρόσθετες αμοιβές του Σεπτέμβριου και και του Αύγουστου (για το υπόλοιπο προσωπικό πλην νοσηλευτικού) ενώ έχουν εγκριθεί από την επίτροπο, δεν προχώρησαν για πληρωμή αφού δεν είχαν μπει τα χρήματα στο λογαριασμό του Νοσοκομείου στη ΔΟΥ, παρά το ότι έχει εκδοθεί απόφαση απόδοσης κονδυλίου από το Υπουργείο Υγείας.

Οι πρόσθετες αμοιβές του Οκτωβρίου έχουν εγκριθεί από την επίτροπο, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα στη ΔΟΥ, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση απόδοσης κονδυλίου από το Υπουργείο Υγείας.

Οι πρόσθετες αμοιβές του Νοεμβρίου έχουν αποσταλεί στην επίτροπο για έλεγχο.

Όπως ενημερωθήκαμε, γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ώστε οι πρόσθετες αμοιβές για τις οποίες υπάρχουν εγκρίσεις από την επίτροπο και υπάρχει απόφασης απόδοσης κονδυλίου χωρίς να έχουν μπει ακόμα τα χρήματα, να προχωρήσουν για πληρωμή προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών μόλις μπουν τα χρήματα στη ΔΟΥ με βάση τα εντάλματα του 2011, ώστε να τις πληρωθούμε με τον προϋπολογισμό του 11 (δηλαδή μέσα στο Γενάρη) και όχι με τον προϋπολογισμό του 12 (δηλαδή μετά το ΜάΙο)!

Είναι πάντως απαράδεκτο και γίνεται για πρώτη φορά να μπαίνει το νέος έτος και να μην έχουμε πληρωθεί δεδουλευμένα από τον Αύγουστο και μετά! Είναι επίσης απαράδεκτο και ενδεικτικό των νέων "απολοποιημένων" συστημάτων πληρωμών να υπάρχουν εγκρίσεις, να υπάρχουν κονδύλια και να μην είναι δυνατό να γίνουν πληρωμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου