Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Σύντομες παρατηρήσεις για το νέο σχέδιο νόμου

Σύντομες παρατηρήσεις για το νέο σχέδιο νόμου
Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» έχει ουκ ολίγες δια-
φοροποιήσεις απ΄ εκείνο που αρχικά δόθηκε στη δημοσιότητα1.
Ας δούμε συνοπτικά τις διαφορές ξεκινώντας από τα δικά μας:
Η έως εμπάθειας αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην κλαδική συμφωνία
φάνηκε ήδη από την ψήφιση του νόμου 3754/2009 και συνεχίστη-
κε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιέλαβε η κ. Ξενογιαννακοπού-
λου στο νόμο 3868/10.
Τώρα ο κ. Λοβέρδος έρχεται στο άρθρο 57 του σχεδίου νόμου να ολο-
κληρώσει την ανατροπή της κλαδικής συμφωνίας θεσμοθετώντας τον
Συντονιστή Διευθυντή ως ανεξάρτητη βαθμίδα, για την οποία προβλέ-
πει δικό της μισθολογικό κλιμάκιο και το οποίο είναι 1 ευρώ πάνω από
εκείνο που αντιστοιχεί στο Διευθυντή! Παρά την αντίθετη γνώμη της
ΟΕΝΓΕ σε τέτοια ρύθμιση, η οποία μάλιστα διατυπώθηκε ομόφωνα
στην τελευταία συνάντηση μαζί του, ο κ. Λοβέρδος φαίνεται πως έχει
προσδεθεί στο άρμα της γνωστής ομάδας που επιδιώκει την πάση θυ-
σία θεσμοθέτηση του Συντονιστή, όχι βεβαίως για τα μισθολογικά αλλά
για τα παράπλευρα ωφελήματα.
Τα εδάφια που σχετίζονται με την προκήρυξη θέσεων μάλλον ως πα-
ρωδία προβάλλουν μετά την ισχύ του κανόνα 1/5 και στην υγεία, ενώ
ένα υποκεφάλαιο Γ΄ που φέρει τίτλο «Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία-
Πανεπιστημιακοί Ιατροί» δεν έχει κείμενο, αναμένοντας προφανώς τον
συγγραφέα του ή αποσκοπώντας να εμφανιστεί τελευταία στιγμή, ώστε
να προκληθούν ελάχιστες αντιδράσεις, διότι θα παραχωρεί επιπλέον
προνόμια και εξουσία στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς σε βάρος των
γιατρών ΕΣΥ.
Έχουμε τη γνώμη ότι και μόνο το συγκεκριμένο άρθρο 57 πρέπει να α-
1 Σχόλια στο αρχικό σχέδιο νόμου μπορείτε να δείτε στο http://www.ygeianet.gr/box/cal/20039.pdf
1
ποτελέσει αιτία έντονων κινητοποιήσεων ζητώντας την οριστική του
ανάκληση και ταυτόχρονα την τελεσίδικη ανεξαρτητοποίηση των για-
τρών του ΕΣΥ από τις πανεπιστημιακές κλινικές.
Διαφοροποιήσεις στις υπόλοιπες διατάξεις
Ο ΟΠΥ (που μετονομάστηκε σε ΕΟΠΥΥ) θα εποπτεύεται πλέον ε-
κτός του Υπουργείου Υγείας και από το Υπουργείο Απασχόλησης,
προκαλώντας μια τεράστια σύγχυση αρμοδιοτήτων. Η πρόσθετη διπλή
εποπτεία προήλθε από τους γραφειοκρατικούς κύκλους, οι οποίοι είδαν
να χάνουν ένα τεράστιο μερίδιο επιρροής, οδήγησαν σ΄ αυτόν τον συμ-
βιβασμό περί τη νομή εξουσίας.
Οι συγχωνεύσεις των Νοσοκομείων και των παραρτημάτων του ΙΚΑ
στον ΕΟΠΥΥ θα προκαλέσουν έναν κυκεώνα εργασιακών σχέσεων, με
στόχο να υποβαθμίσουν τους πάντες στο κατώτερο δυνατό επίπεδο.
Οι προμήθειες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου θα γίνονται
είτε με τη συμφερότερη προσφορά είτε με τη χαμηλότερη τιμή και
κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι θα επιλέγεται πάντοτε η δεύτερη εκδοχή.
Ταυτόχρονα, εκτός του Εθνικού προμηθευτή που θα εισπράττει ποσο-
στό κέρδους και οι τράπεζες που θα δανειοδοτούν το νέο σύστημα
προμηθειών θα εισπράττουν ένα επιπλέον ποσοστό κέρδους. Πιθανόν
βεβαίως Τράπεζες και Εθνικός Προμηθευτής να συστήσουν καρτέλ, ώ-
στε να ελέγξουν απόλυτα τα πράγματα.
Τα του φαρμάκου, με τις αντιδράσεις που προκαλούν στους κύκλους
των φαρμακοποιών, φαίνονται στα σχετικά δημοσιεύματα και δελτία
τύπου.
Το σχέδιο νόμου απαιτεί για την υλοποίησή του περί τις 30 Υπουργικές
Αποφάσεις, πράγμα που το μετατρέπει σε εν λευκώ εξουσιοδότηση του
εκάστοτε Υπουργού Υγείας να πράττει κατά βούληση.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας
2
3http://www.ygeianet.gr/box/cal/20039.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου