Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Επιστολή του συλλόγου με το αίτημα για τοποθέτηση βοηθών θαλάμου


 Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς τη  Διοίκηση του  ΓΝΑΝ έγγραφο με το αίτημα για τοποθέτηση βοηθών θαλάμου.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω: 

Πριν από ένα μήνα, στις 9/5/2024 με έγγραφο μας  επισημάναμε  το οξύ πρόβλήμα έλλειψης βοηθών θαλάμου που αντιμετωπίζει πλέον το ΓΝΑΝ και ζητήσαμε να βρεθεί τρόπος άμεσης ενίσχυσης  του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με τουλάχιστον 2 Βοηθούς Θαλάμου, αφού το αντικείμενο εργασίας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ο αριθμός τους στο ΓΝΑΝ είναι  ανεπαρκής.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα.

Όπως γνωρίζουμε,  στις   11/2/2021 είχατε υποβάλει  αίτημα προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ για την πρόσληψη 15 επικουρικών εργαζομένων, στους οποίους περιλαμβανόταν 2 κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό/Βοηθών Θαλάμου. Όταν όμως αυτό το προσωπικό προσλήφθηκε το 2021,  δεν τοποθέτησατε κανέναν ως βοηθό θαλάμου, παρά το ότι το αίτημα προς τη ΔΥΠΕ ήταν για πρόσληψη βοηθών θαλάμου.

Με δεδομένη την πλήρη πλέον αποδυνάμωση της ειδικότητας  αυτής στο νοσοκομείο μας λόγω δύο αποχωρήσεων – απωλειών το τελευταίο έτος, σας ζητούμε να τοποθετήσετε ως βοηθούς θαλάμου  δύο από τους επικουρικούς ΥΕ που προσλήφθηκαν το 2021 ως βοηθοί θαλάμου αλλά εκτελούν καθήκοντα στη διοίκηση, αφού το αντικείμενο εργασίας των β. Θαλάμου  είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη της διασποράς των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ο αριθμός τους στο ΓΝΑΝ είναι πλέον ανεπαρκής.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου