Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Πόσο θα πληρωθώ για οκτάωρη εργασία την ημέρα της πρωτοχρονιάς

 
Σε video στο tik tok ένας Έλληνας νοσηλευτής  με 10 χρόνια προϋπηρεσία, που εργάζεται στην Ιρλανδία, ο Τόλης Ηρακλέους,  περιγράφει ότι για 12ωρη βάρδια τη νύχτα των Χριστουγέννων έλαβε 820 ευρώ μεικτά (580 ευρώ καθαρά όπως γράφει στα σχόλια). 

Σε οκτάωρη βάρδια η αμοιβή του Τόλη αντιστοιχεί σε 546 ευρω μεικτά και 386 ευρώ καθαρά.

Δείτε παρακάτω video από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ στις 18/1/24 όπου ο Τ. Ηρακλέους μιλά για τις αμοιβές του ως νοσηλευτής σε δημόσιο νοσοκομείο της Ιρλανδίας και για το κόστος ζωής στη χώρα:

----------------------------------------------------------------------------------------

Για να γίνει πιο αντικειμενική σύγκριση με την Ελλάδα, θα αναφέρω πόσα θα λάβω εγώ, νοσηλευτής ΤΕ με 19 χρόνια προϋπηρεσία, για την οκτάωρη εργασία μου την ημέρα της Πρωτοχρονιάς του 2024 αφού ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το πρωί και το νυχτερινό της αργίας πληρώνονται με την ίδια αμοιβή, με το ο.6 του ωρομισθίου. 

Δείτε τί ισχύει στο ελληνικό δημόσιο για τις αμοιβές στις αργίες και στις νύχτες:

Άρθρο 20 του νομού 4354/2015 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4461/2017

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος.
2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής:

α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου,

β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.».

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4461/2017 με ισχύ την 28/3/2017

------------------------------------------------------------------------------------------

Με το νέο μισθολόγιο από 1/1/2024 ο βασικός μισθός μου σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας με 19 χρόνια προϋπηρεσία είναι 1547 ευρώ.

Το ωρομίσθιο μου είναι 1547/280 = 5,5 Ε

Η προσαύξηση για την αμοιβή στην αργία είναι 5,5 Χ 0.75 = 4,12 Ε

Η προσαύξηση μου για την αμοιβή για οκτάωρη εργασία σε αργία είναι 4,12 Χ 8 =  33 ευρώ μεικτά, περίπου 22 ευρώ καθαρά.

Ο μισθός μου μαζί με τα επιδόματα (επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ενός παιδιού) είναι 1547 + 200 + 70 = 1817 ευρώ μεικτά και μετά τις κρατήσεις είναι 1270,25 ευρώ καθαρά.

Αν διαιρέσουμε το μισθό δια 24 ημέρες εργασίας το μήνα, το ημερομίσθιο βγαίνει 75,7 ευρώ μεικτά και 53 ευρώ καθαρά.

Αν προσθέσουμε το ημερομίσθιο (75,7 E μεικτά και 53 Ε καθαρά) με την προσάυξηση για εργασία στις αργίες  ( 33 Ε μεικτά και 22 Ε καθαρά) προκύπτει ότι για την οκτάωρη εργασία την ημέρα της πρωτοχρονιάς του 2024 θα λάβω συνολικά 108,7 Ε μεικτά και 75 Ε  καθαρά.

----------------------------------------------------------------------------------

Δηλαδή ο Τόλης Ηρακλέους που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Ιρλανδίας έλαβε για οκτάωρη νυχτερινή εργασία σε αργία (αναλογικά) 386 Ε και εγώ για οκτάωρη εργασία σε αργία 75 Ε καθαρά, ούτε το 1/5 της αμοιβής που έλαβε ο συνάδελφος σε δημόσιο νοσοκομείο της Ιρλανδίας.

Πρέπει  να σημειωθεί ότι η διαφορά στην πληρωμή στις αργίες και στις νύχτες είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μισθολογική διαφορά, γιατί (σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Τόλης Ηρακλεους) στην Ιρλανδία υπάρχει ξεχωριστή προσαύξηση για την αμοιβή σε νυχτερινή εργασία, ξεχωριστή προσαύξηση για την αμοιβή σε Κυριακή και ξεχωριστή προσαύξηση για την αμοιβή τη νύχτα και όλες οι προσαυξήσεις αθροίζονται. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νομοθεσία οι προσαυξήσεις  δεν αθροίζονται αλλά υπάρχει μόνο μία προσαύξηση για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και αργίες και είναι  το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

Δηλαδή στην Ελλάδα είτε εργαστεί κάποιος νύχτα αργίας είτε εργαστεί κάποιος  πρωινό αργίας, λαμβάνει την ίδια αμοιβή! 

Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι η επόμενη της πρωτοχρονιάς δεν είναι αργία, η οκτάωρη εργασία 23.00 - 07.00 το βράδυ της πρωτοχρονιάς αμοίβεται λιγότερο από την εργασία το πρωί ή το απόγευμα της πρωτοχρονιάς, αφού το πρωί ή το απόγευμα της πρωτοχρονιάς θα λάβει προσάυξηση 8 ώρες Χ ο.75 του ωρομισθίου, ενώ τη νύχτα της πρωτοχρονιάς θα λάβει 1 ώρα (23.00 - 24.00) Χ 0,675 του ωρομισθίου και 7 ώρες  Χ0,6 του ωρομισθίου.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η προσαύξηση για εργασία σε αργίες ή νύχτες δεν πληρώνεται με το μισθό (όπως στην Ιρλανδία), αλλά πληρώνεται ξεχωριστά και πολλές φορές με πολύμηνες καθυστερήσεις. 

Αυτά είναι ακόμα μερικά από τα παράλογα που επικρατούν στις αμοιβές στο ελληνικό δημόσιο, όπου  με κάθε τρόπο υπάρχει υποαμοιβή των εργαζομένων και ειδικά των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που σε συνδυασμό με τις πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας οδηγεί σε τσουνάμι αποχωρήσεων και παραιτήσεων από το ΕΣΥ, είτε προς άλλες εργασίες στην Ελλάδα, είτε προς το εξωτερικό.


Γιώργος Μανουσάκης νοσηλευτής, πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου