Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Απάντηση της Διοικήτριας στο Σύλλογο Εργαζομένων ΓΝΑΝ για τη μεταστέγαση της Καρδιολογικής Κλινικής

Σε απάντηση του Δελτίο Τύπου του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ΓΝΑΝ σχετικά με τη μεταστέγαση της Καρδιολογικής Κλινικής, η Διοίκηση του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή
Η απόφαση για τη μεταστέγαση της Καρδιολογικής ελήφθη με απόλυτα νόμιμο, διαφανή, δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο, μετά από εκτενή συζήτηση και διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά απόλυτη πλειοψηφία από το ΔΣ του Νοσοκομείου και κατόπιν σχετικής Εισήγησης της Επιτροπής Χωροταξίας στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη της, δηλαδή η Διοικήτρια, ο Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας, ο Υποδ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και ο Πρ/νος του Τεχνικού του Τμήματος.  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για το εν λόγω θέμα κλήθηκαν επίσης και τοποθετήθηκαν με θετική εισήγηση ο Δ/ντής του Καρδιολογικού Τμήματος και η Δ/ντρια του Παθολογικού Τμήματος, ενώ εξυπακούεται ότι υπήρξε η ευχέρεια σε όλα τα μέλη να συζητήσουν -ως όφειλαν- το εν λόγω θέμα με τους εργαζόμενους ευθύνης τους.

Μέχρι σήμερα ουδείς εργαζόμενος έχει εκφράσει γραπτά ή προφορικά προς τη Διοίκηση τη διαφωνία του για την εν λόγω απόφαση, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ο οποίος είναι και ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και συνεπώς εκπροσώπησε νομίμως τους εργαζόμενου στην εν λόγω διαδικασία και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος:

α) επιχείρησε να επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ του Νοσοκομείου και ενώ η σχετική απόφαση είχε ήδη ληφθεί

β) συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου στην οποία, μετά από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, ουδέποτε υπήρξε απαρτία για τη λήψη σχετικής απόφασης

γ) απέστειλε δημόσια πρόσκληση σε όλους τους εργαζόμενους για παράσταση διαμαρτυρίας σε επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου στην οποία δεν προσήλθε ουδείς εργαζόμενος ή άλλος πολίτης.

Μετά από τα παραπάνω, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων απέστειλε αίτημα για τροποποίηση της σχετικής απόφασης αναφορικά με κάποια επιμέρους θέματα και όχι ως προς την ουσία της απόφασης. Η συζήτηση του αιτήματος αυτού επίσης απορρίφθηκε από τα μέλη του ΔΣ κατά απόλυτη πλειοψηφία. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την πλευρά της Διοικήτριας στο αίτημα αυτό είναι ψευδής.

Τέλος, από τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ του Νοσοκομείου προβλέπεται, όπως και για όλα τα συλλογικά όργανα, ότι οι αποφάσεις του δεν απαιτείται να είναι ομόφωνες ούτε ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εργαζομένων για τη λήψη τους.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ανελκυστήρων της παλιάς πτέρυγας
Οι ανελκυστήρες που εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή την Καρδιολογική στο νέο χώρο είναι αυτοί που κατά κανόνα την εξυπηρετούσαν και στον προηγούμενο χώρο και αυτοί που -επίσης κατά κανόνα- εξυπηρετούν αποκλειστικά όλες τις κλινικές και τμήματα που βρίσκονται στον 4ο όροφο της παλιάς πτέρυγας (Ορθοπεδική, Ουρολογική, ΩΡΛ και Οφθαλμολογική). Οι ανελκυστήρες αυτοί λειτουργούν με ασφάλεια και συντηρούνται τακτικά από την ανάδοχο πιστοποιημένη εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρησή τους ενώ για πρώτη φορά έχει δρομολογηθεί από τη Διοίκηση η διαδικασία πιστοποίησης της καλής λειτουργίας τους.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου