Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

H εγκύκλιος για την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων

Μελλοντικά, από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης επηρεάζεται  η μισθολογική εξέλιξη όλων των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, πλην όσων είχαν προσωπική διαφορά από το μισθολόγιο του 2015 και όσων βρίσκονται στον καταληκτικό μισθό. Η μισθολογική εξέλιξη θα ξεκινήσει να υπολογίζεται το 2018 χωρίς όμως να υπολογιστούν τα έτη 2016 και 2017 ως προϋπηρεσία. 

  Άμεσα ( επηρεάζεται η μισθολογική εξέλιξη των παρακάτω:
 α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον (ν.4354/2015) 
 β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου