Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Αίτημα για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Επειγόντων Ιατρείων του ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:  913                                                                                                                 29/5/2017                                                                

Προς:  - Διοικήτρια διασυνδ. Νοσ. ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη

Κοινοποίηση: -Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Γ. Δολαψάκη
                      -Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας ΓΝΑΝ κα. Α. Μανιάτη
                      -Εργαζόμενοι επειγόντων ιατρείων ΓΝΑΝ
               

Θέμα:  Αίτημα για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Επειγόντων Ιατρείων του ΓΝΑΝ


Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά  δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Επειγόντων Ιατρείων του ΓΝΑΝ και να ζητήσουμε την παρέμβαση σας για την επίλυση τους. Τα προβλήματα αυτά είναι:

1.Συμβαίνει συχνά να μην εφημερεύουν κάποιες ειδικότητες ιατρών (Ορθ/κοι, Οφθ/τροι, ΩΡΛ κ.α.) και να προσέρχονται στα ιαρεία των επειγόντων του Νοσοκομείου ανάλογα περιστατικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια γραπτή κατεύθυνση για το πως θα αντιμετωπίζουν τα περιστατικά οι νοσηλευτές -τριες των ΤΕΠ, αν θα καλούν κάποια άλλη ειδικότητα ιατρών ή όχι, αν θα δίνουν οδηγία για παραποπομπή σε άλλο Νοσοκομείο ή όχι. Επειδή συνέχεια δημιουργούνται εντάσεις με αυτό το θέμα, αφού άλλοι γιατροί δέχονται να βλέπουν τα περιστατικά άλλης ειδικότητας και άλλοι όχι, παρακαλούμε να υπάρξει από την πλευρά σας γραπτή κατευθηντήρια οδηγία για το πως θα διαχειρίζεται τα περιστατικά των ειδικοτήτων που δεν εφημερεύουν το νοσηλευτικό προσωπικό των Επειγόντων Ιατρείων του ΓΝΑΝ.

2. Συμβαίνει επίσης συχνά εφημερεύονες ιατροί να κρατούν για πολλές ώρες (12ωρα, 24ωρα, ακόμα και 3ήμερα) περιστατικά στο χώρο βραχείας νοσηλείας των ΤΕΠ δίνοντας μάλιστα και οδηγίες 12ωρης ή 24ωρης νοσηλείας όπως γίνεται στις κανονικές κλινικές. 
Επειδή
α) καθ΄όσον γνωρίζουμε, οι χώροι βραχείας νοσηλείας σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν ως χώροι ολιγόωρης νοσηλείας των ασθενών (το πολύ για 6 ωρες)
β)Το νοσηλευτικό προσωπικό των επειγόντων ιατρείων έχει  σημαντική απασχόληση στη νοσηλευτική φροντίδα των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο (είτε στα ιατρεία επειγόντων είτε στο χώρο ΚΑΡΠΑ) και συνεπακόλουθα αδυνατεί πολλές φορές να αντποκρίνεται σε νοσηλεία 24ωρης και πλέον βάσης 
γ)Επειδή λόγω της υποστελέχωσης (πολλές φορές είναι βάρδια μόνο ένας νυχτερινός νοσηλευτής -τρια) και λόγω της ενασχόλησης με τα επείγοντα περιστατικά το νοσηλευτικό προσωπικό δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ακολουθήσει και να εφαρμόσει στη βραχεία νοσηλεία τις ιατρικές οδηγίες σταθερής νοσηλείας όπως γίνεται στις κλινικές,
  σας ζητούμε να παρέμβετε  ώστε να σταματήσουν οι εφημερεύονες ιατροί να κρατούν για πολλές ώρες (12ωρα, 24ωρα, ακόμα και 3ήμερα)  ασθενείς στο χώρο βραχείας νοσηλείας των ΤΕΠ. 
Σε διαφορετική περίπτωση σας ζητούμε να διευκρινήσετε ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών νοσηλείας για χρονίζοντα περιστατικά στη βραχεία νοσηλεία, λόγω της ενασχόλησης του με τα επείγοντα.


Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος      η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης      Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου