Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Η απόφαση του ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠ∆∆ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» για τη Χωροθέτηση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου