Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ από το ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

          ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ           ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΕΙ  : Τους  ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά   από                           1 - 15  Σεπτεμβρίου  2016   
    στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης στο γραφείο των Επισκεπτριών Υγείας  
                                και τις ώρες 9π.μ.-1μ.μ
                  Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ                     
     Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται από το Δ.Ι.Ε.Κ. και αναρτώνται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση εγγραφής
2. Αντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, πτυχίου ΕΠΑΛ, πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

          Για οποιουδήποτε πληροφορία  το Δ.Ι.Ε.Κ.  θα είναι ανοιχτό καθημερινά
                                           τις ώρες   8:15π.μ -1:30μ.μ.

   Για επιπλέον πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841343140-6974754479

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου