Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 23/9/2016Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 23/9/2016 ξεκινήσαμε από τα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.Πέρα από τα τυπικά θέματα για όσα χρειάστηκε να υπάρξει αναλυτική  συζήτηση, η στάση μου ήταν η παρακάτω:
  • Στο θέμα «Επικύρωση αποφάσεων Διοικήτριας» εξέφρασα τη διαφωνία μου με τις αποφάσεις που αφορούσαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για ατομικές συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα ,γιατί η πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν περιείχε τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από το σύλλογο εργαζομένων (8ωρα, πλήρη εργασιακά δικαιώματα κ.α.) και στηριζόταν στη νομοθεσία που κρίθηκε αρνητικά από το ΣτΕ. Ούτως ή άλλως είμαστε εν αναμονή νέας νομοθετικής ρύθμισης για το θέμα από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, οπότε η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ακυρωθεί και θα επαναδιατυπωθεί με βάση τη νέα νομοθεσία.
  • Στο θέμα «Κοινοποίηση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με ορθότητα μετακίνησης υπαλλήλων του ΚΨΥ στον ξενώνα του προγράμματος Ψυχαργώς» ψήφισα υπέρ της αποδοχής της γνωμοδότησης που ανέφερε ότι η απόφαση του ΔΣ για τη μετακίνηση υπαλλήλων ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία.
  • Στο θέμα «Ένσταση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά της αρ.437/2016 απόφασης του ΔΣ»  που αφορούσε στην απόφαση του ΔΣ με την οποία γινόταν δεκτές οι αιτήσεις δύο υπαλλήλων με μονογονεϊκές οικογένειες που  ζητούσαν να κάνουν πρωϊνό ωράριο, ψήφισα να μη γίνει δεκτή η ένσταση, να μην ακυρωθεί η απόφαση που κάνει δεκτές τις αιτήσεις των δύο συναδελφισσών και να εφαρμοστεί, Επεσήμανα  ότι η νοσηλευτική υπηρεσία, πέρα από την υποβολή της ένστασης, κακώς δεν εφάρμοσε τη συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ , και ότι αυτή η στάση της νοσηλευτικής υπηρεσίας που δεν εφάρμοσε απόφαση ανώτερου οργάνου επικαλούμενη αδυναμία μπορεί να αποτελέσει κακό παράδειγμα για το προσωπικό, με άρνηση εκτέλεσης αποφάσεων ανωτέρων οργάνων με τη δικαιολογία της αδυναμίας εκτέλεσης τους. 
  • Στα θέματα που αφορούσαν σε κοινοποίηση αποφάσεων του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ψήφισα υπέρ της αποδοχής όλων των αποφάσεων του ΚΥΣ, με την επισήμανση ότι υπάρχει ζήτημα με τη νομιμότητα της υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση του, όπως έχει επισημάνει η ΠΟΕΔΗΝ για τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης των ΚΥΣ. 
  • Στο θέμα «Έγκριση πρόσθετων εφημεριών μηνός (9%) Οκτωβρίου 2016 » ψήφισα υπέρ, αλλά ζήτησα να ληφθεί μέριμνα στη διαμόρφωση του τακτικού προγράμματος εφημεριών ώστε να μην γίνονται οριζόντιες περικοπές και να ενημερωθεί σχετικά και το επιστημονικό συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Στα θέματα των  Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης που ήταν κυρίως τυπικά, ψήφισα υπέρ των εισηγήσεων με τις τυπικές αλλαγές που έγιναν κατά τη συνεδρίαση.

Στο θέμα της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Λασιθίου ψήφισα υπέρ, αφού ζήτησα και έλαβα τη διαβεβαίωση ότι έχουν προβλεφθεί τα απαιτούμενα ποσά για την αποπληρωμή του επικουρικού προσωπικού τους επόμενους μήνες.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου