Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστολή με διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή αναπληρωτών προϊσταμένων τμημάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: - Διοικήτρια διασυνδεόμενων Νοσοκομείων  Ν. Λασιθίου κα Σπινθούρη

Θέμα:   Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή αναπληρωτών προϊσταμένων τμημάτων
28/9/2016  

Σε συνέχεια του από 17/8/16 εγγράφου μας με θέμα «Σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων» και κατόπιν τη συζήτησης για το θέμα που έγινε στη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μαζί σας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ζητούμε οι αναπληρώσεις προϊσταμένων στα τμήματα του ΓΝΑΝ όπου υπάρχουν κενά  να γίνουν με τρόπο νόμιμο και  σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 87 του  ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα περί  αναπλήρωσης  από τον υπάλληλο που έχει  περισσότερο χρόνο στο βαθμό, δηλαδή σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βαθμολογική κατάταξη που έγινε στο προσωπικό του Νοσοκομείου κατ εφαρμογή του νόμου 4369/16, όπου στην κατάταξη έχουν ήδη ληφθεί υπόψιν πρόσθετα προσόντα του προσωπικού.
Βεβαίως παράλληλα ζητούμε από την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα (που πέρασε από τη δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή) ώστε να γίνουν επιλογές προϊσταμένων με κρίσεις με δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα το συντομότερο δυνατόν και όχι μετά από 2 ή 3 χρόνια.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος    ο Γραμματέας
Γ. Μανουσάκης        Κ. Κοκολάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου