Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

Μόλις στο 52.3% το ποσοστό στελέχωσης των οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου - Πίνακας με στοιχεία της στελέχωσης του ΓΝΑΝ ανά υπηρεσία και ανά κατηγορία τον Ιούνιο 2016


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
Συντονιστές
Διευθυντές

8
8
8
Διευθυντές

12
12
13
Επιμελητές Α
17
17
17
Επιμελητές Β
34
10
10
Ειδικευόμενοι
43
14
18
Σύνολο Ιατρών
114
61
65
Σύνολο Ιατρών
Πλην ειδικευόμενων
71
47
47
ΠΕ Διοικητικών
5
2
2
ΤΕ
Διοικητικών
3
2
2
ΔΕ
Διοικητικών
23
10
9
Σύνολο ΔιοικητικΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
31
14
13
ΥΕ Λοιπό Προσωπικό
36
11
12
Σύνολο Λοιπό Προσωπικό
26
11
12
ΠΕ Νοσηλευτικής υπηρεσίας
4
1
2
ΤΕ Νοσηλευτικής Υ.
123
67
57
ΔΕ Νοσηλευτικής Υ.
67
40
48
ΥΕ Νοσηλευτικής Υ.
27
13
12
Σύνολο Νοσηλευτικής Υ.
221
121
119
ΠΕ Τεχνικής
Υπηρεσίας
2
2
2
ΤΕ Τεχνικής Υ.
3
2
2
ΔΕ Τεχνικής Υ.
13
9
10
Σύνολο Τεχνικής Υ.
18
13
14
ΤΕ παραιατρικό προσωπικό
12
7
5
ΔΕ παραιατρικό προσωπικό
24
15
17
Σύνολο παραιατρικό προσωπικό
36
22
22
ΠΕ Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
7
2
2
ΤΕ Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
8
3
3
ΣΥΝΟΛΟ Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
15
5
5
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
475
248
250

Τα στοιχεία αφορούν στον Ιούνιο του 2016 και προέρχονται από την επίσημοo σύστημα συλλογής και υποβολής στοιχείων του Υπουργείου Υγείας (bi forms- πρώην ΕΣΥΝΕΤ)

Τα στοιχεία αφορούν στο προσωπικό του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και όχι του ΚΨΥ και ΚΥ Τζερμιάδων που αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του ΓΝΑΝ.

Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του πιο πρόσφατου οργανισμού του νοσοκομείου (ΦΕΚ Β3485/31-12-2012) στον οποίο οι οργανικές θέσεις ορίστηκαν στις 475 από 694 που ήταν στον οργανισμό του 2009 (ΦΕΚ Β1765/25-8-2009).

Το Γενάρη του 2013 που ξεκίνησε η λειτουργία του νέου οργανισμού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου το ποσοστό στελέχωσης ήταν στο 70% (333 εργαζόμενοι σε 475 οργανικές θέσεις) και 3 χρόνια μετά το ποσοστό στελέχωσης έχει πέσει στο 52.3% (250 εργαζόμενοι σε 475 οργανικές θέσεις).

Από τα παραπάνω είναι ορατό πόσο έχει υποβαθμιστεί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου λόγω των μνημονιακών πολιτικών των τελευταίων ετών και πόσο δύσκολο έχει γίνει πλέον το έργο των εργαζομένων σε αυτό λόγω της υποστελέχωσης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου