Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Εκδόθηκαν υα αποτελέσματα της προκήρυξης των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 - Για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου τελικά καλύφθηκαν 11 από τις 16 θέσεις που προκηρύχθηκαν


Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στη σελίδα του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016) (720) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, (368) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και   (1043) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.
Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου τελικά καλύφθηκαν 11 από τις 16 θέσεις που προκηρύχθηκαν, από τους παρακάτω επιτυχόντες:


320 ΖΕΡΒΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1393
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
897 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1059 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1235 ΚΑΨΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1416 ΚΟΡΤΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
476 ΜΑΤΘΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1016 ΣΑΛΠΙΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1209 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1054 ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
432 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡ.ΜΟΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου