Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 30/6/2016Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30/6/2016 ξεκινήσαμε από τα θέματα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.Πέρα από τα τυπικά θέματα για όσα χρειάστηκε να υπάρξει αναλυτική  συζήτηση, η στάση μου ήταν η παρακάτω:
  • Στο θέμα «Αδυναμία εκτέλεση καθηκόντων τραυματιοφορέα λόγω προβλημάτων υγείας» ψήφισα να μετακινηθεί ο συνάδελφος στο τμήμα Γραμματείας και να εργάζεται ως κλητήρας.
  • Στο θέμα της κοινοποίησης γνωμοδοτήσεων σχετικά με προσφυγές υπαλλήλων ψήφισα να κοινοποιηθούν αρμοδίως.
  • Στο θέμα «Πρόταση έγκρισης προκήρυξης θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ» που αφορούσε μία θέση παθολόγου και μία θέση καρδιολόγου, ψήφισα να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, γιατί εκκρεμεί η πρόταση έγκρισης προκήρυξης 2 άλλων θέσεων (γαστεντερολόγου , ουρολόγου). Επανέλαβα επίσης ότι είναι απαράδεκτο και παράτυπο το γεγονός το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του ν. Λασιθίου να παρακάμπτεται εντελώς από τη ΔΥΠΕ και το Υπουργείο στη διαδικασία έγκρισης προκήρυξης θέσεων.
  • Στο θέμα «Κοινοποίηση αναφοράς υπαλλήλου σχετικά με την μετακίνησή του στον ξενώνα ΑΓΑΠΗ» ψήφισα να αποσταλεί σχετική επιστολή στην πρωτοβάθμια επιτροπή υγείας και η μετακίνηση του στον ξενώνα Αγάπη να αναπληρωθεί από τους 2 άλλους υπαλλήλους του ΚΨΥ εκ του ήμισυ (μισό μήνα ο καθένας).
  • Στο θέμα . «Κοινοποίηση αναφοράς του υπευθύνου της κουζίνας σχετικά με πρόβλημα λειτουργίας του τμήματος για λόγους υγείας των υπαλλήλων του» ψήφισα να αναλάβουν το βαρύτερο έργο της κουζίνας (λάντζα) εκ περιτροπής και οι 5 υπάλληλοι που εργάζονται ως βοηθές στην κουζίνα.
  • Στο θέμα που τέθηκε για 24ωρη λειτουργία της Γραμματείας των εξωτερικών ιατρείων ψήφισα να ζητηθεί να διευκρινίσουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Γραφείου Κίνησης αν με το υπάρχον προσωπικό μπορεί να υπάρξει 24ωρη λειτουργία.
  • Στο θέμα «Προέγκριση πρόσθετων εφημερίων Ιουλίου 2016» ψήφισα υπέρ, αλλά ζήτησα να ληφθεί μέριμνα στη διαμόρφωση του τακτικού προγράμματος εφημεριών ώστε να μην γίνονται οριζόντιες περικοπές (όπως έγιναν στην αμοιβή του Μαρτίου 2016 και ενδεχομένως να γίνουν και στην αμοιβή του Ιουνίου 2016)και να ενημερωθεί σχετικά και το επιστημονικό συμβούλιο του Νοσοκομείου.
  • Σχετικά με το θέμα των αιτημάτων δύο συναδέλφων που είχαν κάνει αιτήσεις διευκόλυνσης στο πρόγραμμα υπηρεσίας επειδή δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους λόγω μονογονεϊκών οικογενειών, ψήφισα να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις.
Στα θέματα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, πέρα από τα τυπικά, στο θέμα της γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με δικαστική υπόθεση του Νοσοκομείου στα αστικά δικαστήρια, ψήφισα να μην ακυρωθεί η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ που είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα θέματα του Νοσοκομείου Σητείας, πέρα από τα τυπικά, ψήφισα να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος που αφορούσε στην έγκριση ακατοχύρωτου τιμολογίου.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου