Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΜΕΤΑ Υγειονομικών: Όχι στην ''αξιολόγηση'' προθάλαμο νέων απολύσεων

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο χώρος του δημοσίου αποτελεί προνομιακό πεδίο άσκησης των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών που συμπυκνώθηκαν στα Μνημόνια και υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις της χώρας μας.

 Οι συνεχείς παρεμβάσεις, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, αποσκοπούν στην περαιτέρω συρρίκνωση των δημοσίων κοινωνικών αγαθών με κατάργηση δομών και υπηρεσιών, αλλά και στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Μ’ αυτές τις πολιτικές επιλογές εκχωρούνται νευραλγικής σημασίας τομείς του κοινωνικού κράτους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα μέσω της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και των απολύσεων επιδιώκεται ότι έχει απομείνει ως σταθερή εργασία να μετατραπεί σε ελαστική και οι εργαζόμενοι σε «απασχολούμενους» με πολύ χαμηλότερους μισθούς και φυσικά χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Παρά την επικοινωνιακή «καταιγίδα» του «πρωτογενούς πλεονάσματος», της «επιστροφής στις αγορές» και της «εξόδου από το μνημόνιο» όλοι πλέον γνωρίζουμε πως αυτά τα μέτρα και αυτή η πολιτική, όχι μόνο δεν θα σταματήσουν αλλά αντιθέτως θα συνεχίσουν να επιβάλλονται με μεγαλύτερη ένταση.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος των 25.000 διαθεσιμοτήτων και των 15.000 απολύσεων εντός του 2014 στο Δημόσιο, όχι μόνο δεν θέτει τέλος στη θυσία χιλιάδων εργαζομένων προκειμένου να εξευμενιστούν οι αγορές, αλλά ουσιαστικά θεσμοθετεί και παγιώνει τη διαδικασία απολύσεων στο δημόσιο.

Η ψήφιση του Ν. 4250/14, πριν μερικές ημέρες, επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση και αποτυπώνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, αφού στο συγκεκριμένο νόμο προβλέπονται εκτός από την κατάργηση οργανισμών, διαθεσιμότητες, απευθείας απολύσεις και νέο κύμα διαθεσιμοτήτων με όχημα το καινούργιο σύστημα “αξιολόγησης”.

Επιχειρεί η συγκυβέρνηση μέσα από την υποτιθέμενη αξιολόγηση να δημιουργήσει καταλόγους με δεκάδες χιλιάδες δήθεν ακατάλληλους υπαλλήλους επιδιώκοντας να τους οδηγήσει στην απόλυση. Για το λόγο αυτό, οριοθετεί αυθαίρετα και εκ των προτέρων, το  ελάχιστο ποσοστό των υπαλλήλων που θα πρέπει υποχρεωτικά να κριθούν ως ανεπαρκείς στο 15% του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο παραπάνω στόχος, που αποτελεί την ουσία των επιλογών της κυβέρνησης, δεν μπορεί να καλυφθεί από βαρύγδουπες εξαγγελίες για αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη κλπ. Είναι προφανές ότι πέρα από την αξιοποίηση της παραπάνω αξιολόγησης για την μισθολογική καθήλωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, την υποταγή, την τρομοκράτηση και την εξάρτηση του προσωπικού, θα εξυπηρετήσει κυρίως το βασικό στόχο των απολύσεων.

Ο Νόμος 4250/14 και τα άρθρα που αναφέρονται στην αξιολόγηση του προσωπικού, αποτελούν ουσιαστικά ένα πολυεργαλείο μαζικών απολύσεων.

Συγκεκριμένα ο Νόμος προβλέπει:

-Την αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού του Δημοσίου και την κατάταξή του, βάσει προσόντων (που δεν προσδιορίζονται) σε τρείς κατηγορίες: Σε άριστους (ποσοστό έως 25%), σε ικανούς (ποσοστό έως 60%) και σε ανεπαρκείς (ποσοστό ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15%). Τα ποσοστά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται, με βάση τις στοχεύσεις της Κυβέρνησης. Δηλαδή μπορεί οι άριστοι να γίνουν 10% οι ικανοί 40% και οι ανεπαρκείς 50%!!!!.

-Την αξιολόγηση και την ευθύνη κατάταξης του προσωπικού στις παραπάνω κατηγορίες αναλαμβάνουν οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές των υπηρεσιών.

-Όσοι κατατάσσονται στην κατηγορία του 15%, προορίζονται σύμφωνα με το νόμο, για το νέο κύμα διαθεσιμοτήτων – απολύσεων που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Η επιλογή να εφαρμοστεί ο νόμος από το 2013 θα έχει ως συνέπεια, μέσα στο 2015, να υπάρχουν χιλιάδες υπάλληλοι που θα έχουν κριθεί για μια 2ετία ως ανεπαρκείς.

-Όσοι κρίνονται ως ανεπαρκείς θα υποχρεώνονται να συνυπογράφουν έγγραφο βελτίωσης της απόδοσης, αποδεχόμενοι ουσιαστικά τη χαμηλή βαθμολογία τους.

-Παρέχεται στους Γενικούς Διευθυντές η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις υπηρεσίες ή τα τμήματα ή και τους φορείς απ’ τα οποία θα προκύψει το προσωπικό που απαιτείται για να καλυφθεί το υποχρεωτικό ποσοστό του 15%. Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα στους υπηρεσιακούς παράγοντες να κλείνουν ανά πάσα στιγμή τμήματα και δομές (με βάση τις προτεραιότητες της περιόδου όπως λέει ο νόμος !!!) θέτοντας ουσιαστικά εκτός εργασίας όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές και ανεξαρτήτως φυσικά προσόντων.

-Ο ίδιος ο νόμος χαρακτηρίζεται ως ‘’μεταβατικός’’, ενόψει ενός νέου συστήματος αξιολόγησης που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα με ακόμα δυσμενέστερες διατάξεις, γεγονός που επίσης αποδεικνύει ότι αυτή την ώρα στόχος του δεν είναι άλλος από την δημιουργία μια μεγάλης δεξαμενής υπό απόλυση υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου πρέπει:

α) Μέχρι τις 28/04/2014 να υπάρξει από την πλευρά των Γενικών Διευθυντών η έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών σε κλάδους  και υπηρεσίες

β) Μέχρι τις 13/5/2014 να έχει συνταχθεί η έκθεση από τον αξιολογούμενο,

γ) Μέχρι τις 28/5/2014 η σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή προϊστάμενο

δ) Μέχρι τις 30/6/2014 η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

- Η αξιολόγηση μάλιστα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης έρχεται να λειτουργήσει ως το εργαλείο νέων περικοπών στα εισοδήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για περικοπές στους μισθούς όσων κρίνονται ανεπαρκείς ή μη ικανοποιητικοί, με πρόσχημα το δήθεν μπόνους στους αρίστους. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην κατάργηση ακόμα και αυτού του μισθολόγιου – φτωχολόγιου για να οδηγηθούμε και στο Δημόσιο στον ατομικό μισθό ανάλογα με τις επιθυμίες των κυβερνητικών στελεχών και των υμετέρων  αλλά και σε μισθούς των 300 και 400 ευρώ.

Απέναντι στην πολιτική αυτή, της κατάργησης και της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και της απόλυσης χιλιάδων υπαλλήλων, απαιτείται η άμεση, μαζική και αγωνιστική απάντηση όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η ανάπτυξη μαζικών και ενωτικών αγώνων, είναι πλέον όρος επιβίωσης για το σύνολο των εργαζόμενων στο Δημόσιο. Η “αξιολόγηση” έρχεται να προστεθεί στα αντιλαϊκά μέτρα της κατασκευής επίορκων και πλεονάζοντος προσωπικού και εξυπηρετεί τα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις υπαλλήλων και την παραπέρα συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Αποκαλυπτικές των πραγματικών τους προθέσεων είναι οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού περί ανάληψης, το αμέσως επόμενο διάστημα, νέων πρωτοβουλιών για την κατάργηση και τυπικά της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.

Σε αυτή τη κατεύθυνση το ΜΕΤΑ Δημοσίου πρότεινε στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ:

Η ΑΔΕΔΥ, με βάση τις μέχρι τώρα αποφάσεις της ,να διακηρύξει  την αντίθεσή της απέναντι στην αξιολόγηση, που οδηγεί σε απολύσεις και σε διάλυση του δημοσίου και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της από το Γενικό Συμβούλιο, να αποφασίσει την προκήρυξη απεργίας για την κάλυψη της αποχής των υπαλλήλων, αξιολογούμενων και αξιολογητών, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση, με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων
Βασικό αίτημα αυτού του απεργιακού αγώνα είναι η ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 και η τελική του κατάργηση, αλλά και η μη προώθηση των νέων ρυθμίσεων για τη μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων και τη θεσμοθέτηση ακόμα και του ατομικού μισθού.
Οι γενικοί διευθυντές, το σύνολο των προϊσταμένων στο δημόσιο, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτόν τον απεργιακό αγώνα διαρκείας που κηρύσσουμε για να ακυρώσουμε τα νέα αντιϋπαλληλικά σχέδια της κυβέρνησης.
Στην κατεύθυνση αυτή το ΜΕΤΑ  Υγειονομικών, ιδιαίτερα μάλιστα  μετά την έκδοση ανακοίνωσης από την πλευρά της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ ,που ωραιοποιεί την κατάσταση αποδέχεται την αξιολόγηση με άλλους όρους και έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με τις αποφάσεις του Γενικού Συμβούλιου, ζήτησε την άμεση σύγκληση της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου να συζητηθεί η οργάνωση της αντίστασης και του αγώνα για την αποτροπή της αξιολόγησης σφαγείο.

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών προτείνει η ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ να αποφασίσει ένα πολύμορφο πρόγραμμα για το επόμενο 15ημερο με στόχο την αποτροπή της διαδικασίας της αξιολόγησης

Συγκεκριμένα προτείνει:

- Να κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ έναν διαρκή ανυποχώρητο αγώνα μαζί με όλο το Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση - προθάλαμο των απολύσεων. Να καλέσει την ΑΔΕΔΥ να σταματήσει την παρελκυστική τακτική και να συντονίσει τον αγώνα ενάντια στην ψευτοαξιολόγηση.

-Να πρωτοστατήσει μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία προκειμένου να οργανωθούν και  να κλιμακωθούν  δράσεις και κινητοποιήσεις το επόμενο 15νθήμερο που δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει στα νοσοκομεία καμία διαδικασία αξιολόγησης.

- Να οργανώσει σύσκεψη Σωματείων στην Αθήνα την Τετάρτη 30/4/2104 με στόχο των συντονισμό της δράσης ενάντια στην αξιολόγηση.

- Να μετατρέψουμε την απεργιακή κινητοποίηση την 1η  ΜΑΗ σε ημέρα ενάντια στην διάλυση των εργασιακών σχέσεων και της αξιολόγησης - προθαλάμου των απολύσεων.

-Να οργανώσει συνέντευξη Τύπου για τις αξιολογήσεις και τα γενικότερα προβλήματα της Υγείας, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η ανθρωποφαγική πολιτική ακόμα και στη λειτουργία των μονάδων υγείας.

- Να αποφασίσει την προκήρυξη απεργίας – αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης, ανεξάρτητα από τη στάση της ΑΔΕΔΥ, για την κάλυψη τόσο των αξιολογούμενων όσο και αξιολογητών, με στόχο να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή της για νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων καθώς και για νέες μειώσεις στους πενιχρούς μισθούς μας.

- Να καλύψει με απόφαση απεργίας κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο που θα προχωρήσει σε αυτή τη μορφή της κινητοποίησης.

-Να πραγματοποιήσουμε σε όλους τους χώρους εργασίας μαζικές συνελεύσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων. Να εκδώσει ανακοίνωση και αφίσα για την ενημέρωση των εργαζομένων και των πολιτών.

- Να διοργανώσει η ΠΟΕΔΗΝ μαζί με πρωτοβάθμια Σωματεία παρεμβάσεις σε Διοικήσεις Νοσοκομείων και τις ΥΠΕ με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

-Να αναλάβει πρωτοβουλίες μπλοκαρίσματος και ουσιαστικής ακύρωσης όλων των διαδικασιών που ενεργοποιούνται ήδη για την εφαρμογή του Νόμου.

- Να εκδώσει κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών από ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους που θα δηλώνουν την άρνηση τους να συμμετέχουν στη αξιολόγηση που προωθεί η Κυβέρνηση.

- Να καλέσει τα σωματεία να συγκεντρώσουν ασυμπλήρωτα τα φύλλα αξιολόγησης και να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της αξιολόγησης σφαγείο.

-Να καλέσουμε όλους όσους εμπλέκονται λόγω της θέσης τους στην υπηρεσιακή ιεραρχία, να μην συνεργήσουν στο να τεθούν σε ομηρία και στον προθάλαμο της απόλυσης οι συνάδελφοί τους και να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή από το συγκεκριμένο «καθήκον».

- Να μετατραπεί η 12η Μάη - ημέρα του Νοσηλευτή-  σε μέρα δράσης των Νοσηλευτών ενάντια στην Αξιολόγηση  σε κάθε Νοσοκομείο

-Στις 13 ΜΑΗ να υπάρξει ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ στην  οποία θα καταθέτουμε τις χιλιάδες υπογραφές άρνησης που θα έχουμε συλλέξει.

- Την πραγματοποίηση  νέου Γενικού Συμβούλιου αμέσως  μετά τις 13 Μάη για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης απέναντι στην ψευτοαξιολόγηση αλλά και τις νέες «αιματηρές» παρεμβάσεις που σχεδιάζει η Κυβέρνηση στο χώρο της υγείας.

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος της κλείνει, εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των εργαζομένων, η απάντηση που θα λάβει θα πρέπει να είναι καθολική.

Κανείς εργαζόμενος δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης – απόλυσης χιλιάδων συναδέλφων. Κανείς συνάδελφος δεν θα ‘’εξαργυρώσει’’ οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέση, βάζοντας την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του. Δεν θα αναλάβουμε εμείς το βάρος των απολύσεων που η κυβέρνηση δρομολογεί και εντέχνως προσπαθεί να μας μεταφέρει. Δεν θα λάβουμε μέρος σε διαδικασίες κανιβαλισμού που η κυβέρνηση καλλιεργεί εντός των υπηρεσιών μας.

Τέλος καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και των κυβερνήσεων που τις εφαρμόζουν.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

27-4-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου