Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

Αίτημα για αποπληρωμή των νυχτερινών, αργιών, υπερωριών

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε  στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας έγγραφο  με το αίτημα για άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) Μαίου και Ιουνίου 2023. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ, 

τελειώνει ο Ιούλιος και μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου  έχουμε πληρωθεί μόνο τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) μέχρι τον Απρίλιο και μας οφείλονται οι αμοιβές για το Μάιο και τον Ιούνιο.

Λόγω της αναντιστοιχίας των εγκριθέντων πιστώσεων με τις πραγματικές δαπάνες που οφείλεται στη διακοπή από 1/1/2023 της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ  για τις πρόσθετες αμοιβές επικουρικών συναδέλφων,  έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια των δύο πρώτων τριμήνων του 2023, ενώ δεν έχει εκταμιευθεί από το Υπουργείο Υγείας  προς το Νοσοκομείο το κονδύλιο για τις πρόσθετες αμοιβές του τρίτου τριμήνου του 2023.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε:

α) Να υπάρξει άμεση εκταμίευση από το Υπουργείο Υγείας προς το Νοσοκομείο του κονδυλίου για τις πρόσθετες αμοιβές του τρίτου τριμήνου του 2023.

β) να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν η αποπληρωμή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών Μαίου και Ιουνίου  2023 των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας.

γ)Να υπάρξει άμεσα τροποποίηση – αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού για τις πρόσθετες αμοιβές του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης (Νοσοκομείο Λασιθίου – οργανική μονάδα έδρας) έτους 2023 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάλυψης του Νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου