Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

Επιστολή σχετικά με εκβιαστικές παρεμβάσεις στα θέματα της νοσηλευτικής υπηρεσίας


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε επιστολή στη διοίκηση του Νοσοκομείου σχετικά με εκβιαστικές παρεμβάσεις στα θέματα της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Δείτε την επιστολή παρακάτω:

Από την κείμενη νομοθεσία και από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια η ισοτιμία και η αυτοτέλεια της νοσηλευτικής, της ιατρικής και της διοικητικής υπηρεσίας και το διακριτό των αρμοδιοτήτων τους.

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι η μόνη αρμόδια για όλα τα θέματα που συνέχονται με την υπηρεσιακή κατάσταση του νοσηλευτικού προσωπικού και τη στελέχωση των τμημάτων του Νοσοκομείου. Oι άμεσοι συνεργάτες της νοσηλευτικής υπηρεσίας (ιατροί, εργαστηριακοί, διοικητικοί κα) μπορούν να διατυπώνουν άποψη για τους συνεργάτες νοσηλευτές, δεν μπορούν να απαιτούν και να επιβάλουν μετακινήσεις ή άλλες αποφάσεις σε θέματα νοσηλευτικού προσωπικού.

 Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός να γίνονται από παράγοντες εκτός της νοσηλευτικής υπηρεσίας εκβιαστικές παρεμβάσεις με σκοπό την επιβολή μετακινήσεων νοσηλευτριών από τμήμα σε τμήμα, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και με κριτήριο τη σωματική διάπλαση των εργαζομένων.

 Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός να υπάρχει τμήμα του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου όπου ασκείται συστηματικά και διαχρονικά εργασιακός εκφοβισμός σε νοσηλεύτριες εκάστοτε μη αρεστές στην διεύθυνση του τμήματος, με στόχο να αναγκαστούν να ζητήσουν την μετακίνηση τους από το τμήμα, κάτι που έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις.

 Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο το γεγονός να διατυπώνονται από παράγοντες εκτός της νοσηλευτικής υπηρεσίας εκβιαστικές απαιτήσεις ακόμα και για τη συγκρότηση των προγραμμάτων εργασίας νοσηλευτικών τμημάτων

. Κατά συνέπεια, εκβιαστικά αιτήματα ιατρών για θέματα νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν παράνομη και αδικαιολόγητη παρέμβαση στο έργο και τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων που καθορίζουν την αυτοτέλειά της και δεν πρέπει να γίνονται δεκτά.

Εκβιαστικές απαιτήσεις πλήττουν την αυτονομία της νοσηλευτικής υπηρεσίας και προσβάλλουν το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων. Επίσης δίνουν τονπεριθώριο να μεγεθύνονται ιδιοκτησιακές αντιλήψεις σχετικά με μονάδες και κλινικές, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία οικοδόμησης και λειτουργίας του ΕΣΥ.

 Παρακαλούμε για παρεμβάσεις σας ώστε να τερματιστούν και να μην επαναληφθούν τέτοια αρνητικά φαινόμενα.

Εκ του ΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου