Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Η ομιλία του υπουργού υγείας Μ. Χρυσοχοϊδη στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στις 7/7/2023

 


Ομιλία του  υπουργού υγείας Μ. Χρυσοχοϊδη στη Βουλή 
κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στις 7/7/2023

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα μεγάλο εθνικό εγχείρημα, η χώρα να αποκτήσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των αναγκών των Ελλήνων πολιτών, ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που να διασφαλίζει την ισότητα στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΥ με ενίσχυση της χρηματοδότησης του ανθρώπινου δυναμικού και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας, την πρόληψη των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων, το υγιές ξεκίνημα της ζωής για όλα τα παιδιά μας, εστιάζοντας στην υγιεινή διατροφή και στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Με βάση όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε λεπτό για καθυστέρηση. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια έγιναν πολλές παρεμβάσεις βελτίωσης εν μέσω μιας μεγάλης θύελλας, που ήταν η πανδημία. 

Ο στόχος μας είναι η επαναθεμελίωση του ΕΣΥ τη νέα τετραετία. Προτεραιότητες είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα, η ενίσχυση των κέντρων υγείας, οι μεταρρυθμίσεις στα νοσοκομεία, η ψυχική υγεία, ο νέος υγειονομικός χάρτης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, οι προληπτικοί έλεγχοι που σώζουν ζωές των πολιτών, αλλά και η κεντρικοποίηση των προμηθειών, τα οικονομικά δηλαδή ζητήματα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε ο πολίτης να δει διάφορα στην καθημερινότητα του όσον αφορά τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Θα επιταχύνουμε τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών και τα νέα κέντρα υγείας. Θα εντείνουμε τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και ψυχικής υγείας. Αυτό είναι το προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού αλλά και η δική μου αποστολή μαζί με τους συνεργάτες μου στην ηγεσία του Υπουργείου. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά δεσμευόμαστε να εργαστούμε με αφοσίωση για την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης και της πρόσβασης των πολιτών στις δομές της δημόσιας υγείας. Η πρόκληση είναι ιστορική και συνεπώς το καθήκον μας για ανταπόκριση είναι εθνική κοινωνική ανάγκη. Αυτή θα είναι η τετραετία της υγείας, με μια ολιστική προσέγγιση, με επίκεντρο τον πολίτη, με κύριους άξονες την πρόληψη και την ορθή, σωστή, ολοκληρωμένη νοσοκομειακή περίθαλψη.

 Η υγεία των πολιτών και το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιβαρύνθηκαν σημαντικά στη δεκαετία 2010-2019 λόγω της οικονομικής κρίσης, της γήρανσης και του τρόπου ζωής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας περαιτέρω εισήλθε σε κρίση με την πανδημία, η οποία δημιούργησε βέβαια και ευκαιρίες από την άλλη πλευρά, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις, προκειμένου να αυξήσουμε τον αριθμό των κλινών στις ΜΕΘ, τη διεξαγωγή εκτεταμένων διαγνωστικών ελέγχων COVID-19 που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, την οργάνωση και άρτια υλοποίηση ενός εμβληματικού εμβολιαστικού προγράμματος, την οργάνωση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ιδιωτικών δωρεών και την υλοποίηση μιας σειράς ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών στην υγεία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσουμε σειρά εμβληματικών δράσεων σε όλους τους τομείς της υγείας. Στη δημόσια υγεία έχουμε ξεκινήσει προγράμματα πρόληψης παραγόντων κινδύνου, καθώς και προγράμματα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων, τα οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά στην ομιλία της στη συνέχεια η κ. Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.  Στην πρωτοβάθμια φροντίδα καθιερώνουμε τον θεσμό του προσωπικού γιατρού, ενισχύουμε τα κέντρα υγείας και αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας. Να τονίσουμε εδώ ότι πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πολίτες έχουν εγγραφεί ήδη στον Προσωπικό Γιατρό. Δηλαδή το 55% περίπου των δικαιούχων πολιτών, ενώ στην ηλικιακή ομάδα πενήντα πέντε-εξήντα εννέα το 65% σχεδόν έχει εγγραφεί στον Προσωπικό Γιατρό, ενώ στην ομάδα των άνω των εβδομήντα ετών ξεπερνά το 73%. Σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού δημιουργούμε μηχανισμό κεντρικής παρακολούθησης και τήρησης των κανόνων του θεσμού, εντάσσουμε νέες ιατρικές ειδικότητες στον θεσμό, δίνουμε τη δυνατότητα ένταξης γιατρών του ΕΣΥ που υπηρετούν σε δομές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης. Ενισχύουμε τα κέντρα υγείας με ανακαίνιση εκατόν πενήντα έξι κέντρων υγείας, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε τριακόσια δώδεκα κέντρα υγείας, αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού των κέντρων υγείας και παροχή και εξειδικευμένων θεραπειών στα κέντρα υγείας και βέβαια επέκταση της τηλεϊατρικής και φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές. Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των κινητών μονάδων, των γνωστών ΚΟΜΥ. Στελεχώνουμε τις ΚΟΜΥ με διεπιστημονική ομάδα υγείας και διάθεση νέων υπηρεσιών από κινητές μονάδες που υπάγονται στα κέντρα υγείας και παροχή, επίσης, ιατρικής βοήθειας και φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων. 

Στην ψυχική υγεία υλοποιούμε δράσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, αλλά και των ευάλωτων ομάδων. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων, τη δημιουργία εκατόν έξι νέων μονάδων ψυχικής υγείας και την ίδρυση νέων κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω της παροχής απασχόλησης σε άτομα με χρόνια προβλήματα, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία και μια σειρά άλλες δράσεις όπως είναι ο εξανθρωπισμός της μεταφοράς των ψυχικά πασχόντων, κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας. 

Στις υπηρεσίες υγείας εφαρμόζουμε δράσεις για την αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατ’ αρχήν, ανασχεδιάζουμε τον χάρτη υγείας: Αποτύπωση των αναγκών του πληθυσμού ανά περιφέρεια και περιοχή. Προσδιορισμός του είδους της φροντίδας κάθε νοσοκομείου. Διασύνδεση των δομών και της υπηρεσίας υγείας. Αξιοποίηση της τηλεϊατρικής. Έλεγχος δεικτών ποιότητας και καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού ιατρών και αλλαγή ένταξης στις ειδικότητες. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με τα εξής: Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός ενενήντα έξι νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα με κάποιες πολύ εμβληματικές παρεμβάσεις, όπως είναι η επέκταση της Ογκολογικής Κλινικής και το νέο Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και η προσθήκη νέας Ογκολογικής Πτέρυγας στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο Σωτηρία, η ανέγερση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής στο ίδιο Νοσοκομείο. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τρία νέα νοσοκομεία, Κομοτηνή, Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Ανάπτυξη δομών μετανοσοκομειακής και μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, ανάπτυξη δομών για ανακουφιστική φροντίδα ξενώνων ασθενών τελικού σταδίου και γηριατρικές μονάδες. Δημιουργία σύγχρονων κέντρων αποκατάστασης και ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκων με φροντίδα με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα της κατ’ οίκον νοσηλείας που ξεκίνησε ήδη το 2023 προσφέροντας υπηρεσίες στο σπίτι σε ασθενείς με καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλα σοβαρά νευρολογικά προβλήματα. Το νέο πλαίσιο αφορά ένα μεγάλο εύρος ασθενών και αφορά κυρίως παιδιά.Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες των τμημάτων επειγόντων περιστατικών. Εκσυγχρονισμός λοιπόν των ΤΕΠ. Ανακαίνιση των πενήντα οκτώ ΤΕΠ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 Αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του ΕΚΑΒ με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.Η άμεση παρέμβαση που νομοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι σε στάδιο υλοποίησης: Εκατόν ενενήντα ένα πληρώματα, ασθενοφόρα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, τοποθετούνται σε εξήντα μία νησιωτικές περιοχές, τουριστικές περιοχές όπως και δυσπρόσιτες περιοχές για να καλύψουν ανάγκες των κέντρων υγείας για έκτακτα περιστατικά για διακομιδή.Επίσης, ενημερώνω τη Βουλή ότι ξεκίνησε και ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για την άμεση πρόσληψη περίπου είκοσι συμπληρωματικά ατόμων για τα ασθενοφόρα της Αττικής επικουρικών από μια ψηφιακή πλατφόρμα υποψηφίων που υπήρχε από το παρελθόν.Σας ενημερώνω επίσης ότι εντός των επόμενων ημερών ανοίγει η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού για πρόσληψη διακοσίων πενήντα ατόμων κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρων με διετή θητεία για την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στην Αττική. Σε αυτούς τους διακόσιους πενήντα περιλαμβάνονται και σαράντα μοτοσικλετιστές που θα στελεχώσουν τα δίκυκλα προκειμένου αυτά κατάλληλα εξοπλισμένα να προστρέχουν στα περιστατικά ακόμα ταχύτερα.Ελπίζω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για τις υποψηφιότητες. Και λέω «ελπίζω» γιατί τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί για τριακόσια τριάντα άτομα και έχουν παρουσιαστεί μόλις εκατόν ογδόντα οκτώ. Και το λέω αυτό επειδή ακούω για χιλιάδες αδιόριστους. Ελπίζω λοιπόν να μας δοθεί η δυνατότητα να προσλάβουμε άμεσα, σε λίγες εβδομάδες, αυτό το προσωπικό.

Στη φαρμακευτική πολιτική λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα που στοχεύουν σε επιστημονικά ενδεδειγμένη χρήση για ασφαλή και καλής ποιότητας αποτελεσματικά φάρμακα. Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες για όλους τους ασθενείς. Ενισχύουμε τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας για αύξηση της εγχώριας παραγωγής έρευνας και ανάπτυξης.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στόχοι της εθνικής πολιτικής για το φάρμακο θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους ευρύτερους στόχους του συστήματος υγείας και να προάγουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ισότητα στην πρόσβαση φαρμάκων για τη βελτίωση της υγείας όλου του πληθυσμού. Αυτό χρειάζεται από την άλλη πλευρά εξισορρόπηση των προϋπολογισμών της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τον έλεγχο των δαπανών και το κόστος των φαρμάκων για την αποδοτικότητα του συστήματος και την πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα. Παράλληλα θα χρειαστούν βιομηχανικοί στόχοι για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Εφαρμόζουμε δράσεις διασφάλισης της κλινικής και οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Θα ήθελα να πω δυο λόγια ακόμη και για τη διακυβέρνηση, για τη διοίκηση του συστήματος. Επιλογή διοικήσεων στα νοσοκομεία με αξιοκρατικά κριτήρια. Θα προχωρήσουμε, επίσης, στην επαναχάραξη της γεωγραφικής αρμοδιότητας των υγειονομικών περιφερειών. Θα προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των ΥΠΕ στα Περιφερειακά Νοσοκομεία, ούτως ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Στο ανθρώπινο δυναμικό είναι γνωστή η δέσμευση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για δέκα χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες θα είναι στοχευμένες για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού κάθε περιοχής. Οι προσλήψεις στην υγεία αποτελούν προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και θα ξεκινήσουν άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Τέλος, θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Προϋπολογισμός 5,2 δισεκατομμύρια φέτος στην υγεία για το ’23. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των νοσοκομείων, αύξηση των κλινικών δοκιμών και άμεση απορρόφηση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα περιλαμβάνουν την ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, της ψυχικής υγείας, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία, την επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας, αλλά και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από τις οποίες εξαρτάται η ποιότητα της ζωής τους. Η ποιότητα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας κατά γενική ομολογία χρειάζεται αναβάθμιση. Θέλουμε να την βελτιώσουμε, ώστε ο κάθε πολίτης της χώρας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και στα αστικά κέντρα που έχουν πολύ πληθυσμό, να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Θέλουμε να μηδενίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παραφράζοντας τον ποιητή θα πω σήμερα, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα στη δημόσια υγεία έγινε και έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα, όπως υπήρξαν και μεγάλες καθυστερήσεις στην ανασυγκρότηση και επαναθεμελίωση του συστήματος. Όλα, όμως, αλλάζουν αν το προσπαθήσεις. Να ξαναρχίσεις μπορείς από την αρχή για το χτίσιμο ενός ποιοτικού Εθνικού Συστήματος Υγείας για το οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα είναι περήφανοι. Προσωπικά ως αρμόδιος Υπουργός Υγείας μαζί με τους συναδέλφους μου στην ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύομαι για να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτό το σκοπό και όλα αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου