Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Επιστολή με το αίτημα να απαντηθούν επιτέλους οι αιτήσεις πρώην εργαζομένων για αποζημίωση των οφειλόμενων ημερών άδειας και να καταβληθούν τα σχετικά ποσά


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο Διοικητή διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη και στα μέλη του  ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου επιστολή με το αίτημα να απαντηθούν επιτέλους οι αιτήσεις πρώην εργαζομένων για αποζημίωση των οφειλόμενων ημερών άδειας και να καταβληθούν τα σχετικά ποσά. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, συμβασιούχοι εργαζόμενοι που λύθηκε η εργασιακή τους σχέση με το ΓΝΑΝ για διάφορους λόγους, έχουν υποβάλει προς το νοσοκομείο αιτήσεις αποζημίωσης της κανονικής άδειας που τους οφειλόταν και δεν την είχαν λάβει. Η αποζημίωση προβλέπεται  το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988  (ΦΕΚ Α΄191/30.08.1988)  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όμως μέχρι στιγμής, παρότι έχει περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από τις αιτήσεις των εργαζομένων,  δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα τους, όπως επίσης ούτε το ΔΣ του συλλόγου έχει λάβει κάποια απάντηση στο σχετικό έγγραφο αίτημα.

Καθότι γνωρίζουμε, δύο αντίστοιχα αιτήματα πρώην εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Νεάπολης αντιμετωπίστηκαν θετικά, υπήρξαν σχετικές αποφάσεις του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και καταβλήθηκαν οι  σχετικές αποζημιώσεις για τις ημέρες οφειλόμενης άδειας που δεν είχαν χορηγηθεί μέχρι τη λύση της εργασιακής σχέσης. 

Επειδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αντιμετώπιση δύο μέτρων και δύο σταθμών ανάμεσα στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, ζητούμε να  ανταποκριθείτε  άμεσα στα σχετικά αιτήματα των πρώην εργαζομένων και του συλλόγου εργαζομένων και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου