Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Ξεκίνησε η απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο ΓΝΑΝ

 


Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου (όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου) έγινε πρόσφατα ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σε ιδιωτική εταιρία κατόπιν σχετικού διαγωνισμού.

Η διαδικασία ξεκίνησε κατόπιν σχετικών αιτημάτων του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων και του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου.


Για να ενημερωθείτε για  την απόφαση του ΔΣ για την έγκριση σκοπιμότητας, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού κάτω του ορίου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%947%CE%94469045-%CE%A60%CE%93?inline=true


Για να δείτε το σχετικό νόμο 3850/2010 για την αναγκαιότητα και τις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/54657/nomos-3850-2010


ΥΓ: Για να μην υπάρξουν στο ΓΝΑΝ τα ίδια προβλήματα που υπήρξαν με τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, υπογραμμίζουμε εκ των προτέρων ότι ο σχετικός νόμος 3850/2010 στο άρθρο 17 παρ. 3 αναφέρει: "Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου."

ΥΓ2: Στο επόμενο διάστημα μετά από διερεύνηση της σχετικής νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων πρακτικών, θα γίνει προσπάθεια για σύσταση - εκλογή Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων στο ΓΝΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου