Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 10/4/23 και 27/4/23


Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 10/4/2023 , στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του ΓΝΑΝ "Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού οχήματος" πρότεινα τα παρακάτω:

-Σε μελλοντική συνεδρίαση του ΔΣ να οριστούν δύο αναπληρωτές οδηγοί που θα λάβουν  "έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδηγού κρατικού οχήματος"  και που θα αναλαμβάνουν καθήκοντα οδηγού εκ περιτροπής όταν απουσιάζει ο οδηγός του ΓΝΑΝ είτε με προγραμματισμένη άδεια, είτε λόγω εκτάκτων γεγονότων (αναρρωτική), είτε όταν έχει τα ρεπό εβδομάδας και χρειάζεται οδηγός (πχ Σάββατα ή Κυριακές). Οι αναπληρωτές οδηγοί τις ημέρες που θα εκτελούν καθήκοντα οδηγού, δεν θα εκτελούν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, αλλά μόνο καθήκοντα οδηγού.

-Να υπάρχει μέριμνα ώστε να προγραμματίζονται εγκαίρως από το μόνιμο οδηγό σε συνεργασία με  τη διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας οι άδειες και οι προγραμματισμένες απουσίες του μόνιμου οδηγού. Έτσι θα ενημερώνονται εγκαίρως και οι αναπληρωτές οδηγοί ώστε να ετοιμάζεται το πρόγραμμα τους σε συνεργασία με τους προϊστάμενους τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας τους.

-Αναπληρωτές οδηγοί να οριστούν  μόνο υπάλληλοι που δηλώνουν εγγράφως και υποβάλουν αίτηση ότι επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα αναπληρωτή οδηγού.

-Να εκδοθεί   πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις αναπληρωτών οδηγών προς όλο το προσωπικό του ΓΝΑΝ, όπου θα αναφέρονται τα παραπάνω, να υποβληθούν αιτήσεις και την τελική απόφαση να λάβει το ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση.

Η πρόταση μου έγινε δεκτή και αποφασίστηκε να εκδοθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Διευθυντή Διοικητικού, κάτι που έγινε, υποβλήθηκαν αιτήσεις και στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 27/4/23 ορίστηκαν 3 εργαζόμενοι ως αναπληρωτές οδηγοί (την απόφαση μπορείτε να τη δείτε στη διαύγεια πατώντας ΕΔΩ).

--------------------------------------------------------------------------

Στη συνεδρίαση της  Πέμπτης 27/4/2023, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Νεάπολης "Έγκριση δαπάνης αποζημίωση κανονικής άδειας του πρώην υπαλλήλου του Γ.Ν.-Κ.Υ. " συμφώνησα με την εισήγηση, αλλά επισήμανα ότι αντίστοιχες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από 4 πρώην εργαζόμενους Ι.Δ. του ΓΝΑΝ εδώ και ενάμισι χρόνο αλλά δεν έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία, και ζήτησα να προχωρήσει άμεσα.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου  "Έγκριση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών"  συμφώνησα με την εισήγηση για την απόρριψη του αιτήματος  για το ένα παιδί λόγω συμπλήρωσης  του ογδόου έτους της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για την αναβολή του αιτήματος για το άλλο παιδί   έως να διερευνηθούν από το Τμήμα  Προσωπικού του ΓΝΑΝ, οι προϋποθέσεις λήψης αναρρωτικών αδειών που έχουν αιτηθεί από τον/ην υπάλληλο.


Γιώργος Μανουσάκης, μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου ως εκπρόσωπος; των εργαζομένων πλην ιατρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου